Siirry suoraan sisältöön

Strategia 2021-2025

Visio:

Eurooppalainen Suomi on maan johtava Eurooppa-keskustelun herättelijä ja eurooppalaisten arvojen puolustaja.


Autamme suomalaisia ymmärtämään muuttuvaa maailmaa. Kerromme aktiivisesti trendeistä ympärillämme ja siitä työstä, jota itse teemme. Visioimme Euroopan tulevaisuutta ja haastamme vakiintuneet käsitykset Suomessa ja Euroopassa. Teemme Eurooppaliikkeen asiantuntemuksen pohjalta faktapohjaisia avauksia ja lisäämme läpinäkyvyyttä yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa. Eurooppaliike on keskeinen asiantuntija, tulkki ja pelinavaaja kotimaisessa Eurooppa-keskustelussa.

Ravistelemme suomalaisten käsitystä Euroopan tulevaisuudesta ja puolustamme eurooppalaisia arvoja maailmalla.

Missio:

Parempaa Eurooppaa rakentamassa.


Eurooppalaisuus on suomalaisille tärkeä asia. Euroopan unionin kannatus Suomessa on korkea, koska me tiedämme, että EU:ta tarvitaan eurooppalaisten ja globaalien ongelmien ratkomiseen. Ihmiskunnan viheliäisten ongelmien ja globaalien haasteiden ylittäminen ei onnistu kansallisilla ratkaisuilla.


Haluamme myötävaikuttaa rauhan, demokratian, vapauden, solidaarisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan yhtenäisen Euroopan luomiseen.

Eurooppalaisten arvojen puolesta

Eurooppaliikkeen keskeisiä periaatteita ovat osallisuus, yhteisöllisyys, yhteistyö, asiantuntijuus ja eurooppalaisuus.

Olemme sitoutuneet eurooppalaisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate.

Strategiset tavoitteet

 • Keskeiset järjestön arvopohjan jakavat kansalaisyhteiskunnan toimijat haluavat liittyä Eurooppaliikkeen jäseniksi ja osallistua liikkeen toimintaan.
 • Eurooppalainen Suomi on tunnettu ja johtava Eurooppa- ja EU-politiikan keskustelun herättäjä ja eurooppalaisten arvojen puolustaja.
 • Suomalaisten selkeä enemmistö tukee Euroopan unionin jäsenyyttä ja eurooppalaisen yhteistyön syventämistä.
 • Eurooppalainen Suomi on tunnettu vaikuttaja suomalaisten europarlamentaarikkojen ja EU-päättäjien ja -puolueiden keskuudessa.
 • Eurooppalainen Suomi on aktiivinen, arvostettu ja vaikutusvaltainen osa kansainvälistä Eurooppaliikettä.
 • Euroopan unioni kasvaa, kehittyy ja syventää yhteistyötään eurooppalaisten arvojen ja kansainvälisen Eurooppaliikkeen poliittisten tavoitteiden pohjalta.
 1. EU-KESKUSTELUN HERÄTTÄJÄ JA RAVISTELIJA
  • Vaikutamme kansalaisten ja päättäjien mielipiteisiin Eurooppa- ja EU-politiikan keskeisistä kysymyksistä ja edistämme rakentavaa ja osallistavaa kansalais- ja yhteiskunnallista keskustelua.
  • Visioimme ennakkoluulottomasti sitä, miltä Eurooppa näyttää tulevaisuudessa.
  • Kerromme oma-aloitteisesti kehitystyöstämme, trendeistä ympärillämme ja autamme suomalaisia ymmärtämään muuttuvaa maailmaa.
 1. PELINAVAAJA JA KESKUSTELUFOORUMI
  • Toimimme kaikkien suomalaisten keskustelufoorumina ja keskustelun pelinavaajana yhteiskunnallisilla areenoille läpi koko maan, verkossa ja mediassa.
  • Toimimme keskeisten kampanjoiden veturina ja yhteen kokoajana erityisesti europarlamenttivaalien yhteydessä.
  • Edistämme yhteiskunnallista dialogia yhteistyössä puolueiden ja median kanssa.
 1. FAKTA- JA TIETOLÄHDE
  • Tarjoamme verkostomme asiantuntemuksen päättäjien, vaikuttajien ja median käyttöön Suomen Eurooppa- ja EU-poliittisen keskustelun vahvistamiseksi.
  • Tuotamme faktapohjaisia näkökulmia ja avauksia yhteiskunnallisen keskustelun ja kannanmuodostuksen tueksi.
  • Syvennämme kansalaisten Eurooppa- ja EU-perustietoa analysoiduilla ulostuloilla ja vaikutamme yleiseen mielipiteeseen faktapohjaisesti.
 1. EU-ASIANTUNTEMUKSEN YHTEENTUOJA
  • Tarjoamme kaikille arvopohjaamme sitoutuville yhteiskunnallisille toimijoille paikan pyöreästä pöydästä, jonka äärellä käydä dialogia Euroopasta ja Euroopan unionista.
  • Kokoamme yhteen maan johtavat Eurooppa- ja EU-politiikan asiantuntijat ja vaikuttajat tukemaan Suomen EU-linjan muodostamista ja järjestön tavoitteiden edistämistä.
  • Toimimme ajatushautomomaisesti yhteistyössä tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja jäsenorganisaatioidemme kanssa uuden tiedon tuottamiseksi ja analysoimiseksi.

Vuosisuunnitelma

2021

Talouden vakauttaminen, yhteisöjäsenmäärän kasvattaminen & henkilöjäsenuudistus ja poliittinen ohjelmatyö 2022-2025

2022

Puolueiden eduskuntavaaliohjelmiin vaikuttaminen, talouden vakauttaminen ja yhteisö- ja henkilöjäsenmäärän kasvattaminen

2023

Europarlamenttivaaleihin valmistautuminen (mm. kampanjan suunnittelu ja puolueiden vaaliohjelmat),

EK-vaalikampanja & hallitusohjelmavaikuttaminen

2024

Europarlamenttivaalien kattokampanja, suhteiden luominen uusiin europarlamentaarikkoihin, uuteen komissioon & komissaariin sekä kabinetteihin

2025

Strategian päivittäminen 2026–2030

Poliittisen ohjelman päivittäminen 2026–2029