Mepit

Euroopan parlamentti on unionin ainoa toimielin, johon kansalaiset saavat suoraan valita edustajansa. Vaikka joka jäsenmaassa paikalliset puolueet asettavat ehdokkaansa vaaleihin, europarlamenttiin valitut edustajat toimivat Euroopan parlamentin omissa poliittisissa ryhmissä. EU-vaalit käytiin kaikissa 28 jäsenmaassa 23.-26. toukokuuta 2019. Suomessa vaalipäivä oli 26.5. Suomessa äänestysprosentti oli 42,7.

MEPit eivät ole järjestäytyneet kansallisuuden, vaan poliittisten aatteiden ja kantojen mukaisesti. Suomalaiset europarlamentaarikot eli mepit eivät siis istu parlamentissa yhtenä ryhmänä, vaan kukin oman Euroopan parlamentin poliittisen ryhmänsä kanssa. Mepin paikka europarlamentissa määrittyy sen mukaan, mitä puoluetta hän omassa maassaan edustaa, sillä poliittisten ryhmien taustalla toimivat niin kutsutut europuolueet. Europuolueiden jäseninä ei ole (pääsääntöisesti) yksityishenkilöitä, vaan kansallisia puolueita.

Suomesta Euroopan parlamentin jäseniksi valittiin neljätoista henkeä: