Korona-kriisi | Itäinen kumppanuus | Euroryhmä

Yhä useammat maat ovat alkaneet rajoittamaan kokoontumisia ja matkustamista pyrkimyksenä hillitä koronaviruksen leviämistä. Myös suurin osa EU:n toimielinten henkilöstöstä työskentelee kotona tällä viikolla. Ei-välttämättömät kokoukset joko peruutetaan, lykätään tai ne toteutetaan sähköisissä kokousympäristöissä. Brysselissä viime viikon lyhennetyn täysistunnon jälkeen Euroopan parlamentti keskittyy nyt suorittamaan ydintehtäviään. Komissaarit keskittyvät tällä viikolla useisiin Lue lisää…

Mitä jäi käteen?

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on lopuillaan. Viestikapula siirtyy tammikuussa Kroatialle. On aika arvioida, mihin asti tällä puolen vuoden taipaleella pääsimme. Asetimme kunnianhimoiset tavoitteet. Halusimme vahvistaa oikeusvaltiokehitystä sekä olla kärkijoukossa ilmastotoimien osalta. Samalla korostimme kilpailukykyä ja turvallisuutta. Tiesimme jo aloittaessamme, ettei aika tule olemaan helppo. Unioni on ollut murroksessa ei vain brexitin vaan Lue lisää…

Matkalla kohti taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpää Eurooppaa

Brexitin ja EU-vastaisen oikeistopopulismin aikakaudella on tarpeellista pitää huolta Euroopan eheydestä. Jotta unioni säilyttäisi maailmanpoliittisen asemansa, on välttämätöntä lisätä sekä EU:n sisäistä kanssakäymistä että kanssakäymistä EU:n ulkopuolelle yhtenäisenä, kilpailukykyisenä ja sosiaalisesti kestävänä unionina. EU:n sisämarkkinat lukeutuvat maailman suurimpiin 15 000 miljardin euron bruttokansantuotteella. Euroopan talous kasvaa edelleen, mutta kasvu on Lue lisää…

EU globaalina ilmastojohtajana- riittääkö poliittinen tahto?

Lokakuun lopussa New Yorkissa järjestetyn YK:n ilmastokokouksen tarkoitus oli kehitellä konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. YK:n pääsihteeri António Guterres korosti, että puheiden sijaan tarvitaan konkreettisia suunnitelmia. Maailmanpoliittisesti keskeistä onkin millä tavalla nämä suunnitelmat toimeenpannaan ja kuka ottaa johtajan roolin. EU:lla on vahva kyky tarjota ratkaisuja, muuttaa politiikan painopisteitä ja taito rakentaa Lue lisää…

Puolustusyhteistyö kansalaisten turvana

EU on viime vuosina aktiivisesti syventänyt ja kehittänyt turvallisuus- ja puolustusyhteistyötään, ja Suomi on puheenjohtajuuskaudellaan ajanut jo asetettujen tavoitteiden toimeenpanoa, aktiivista yhteistyötä Naton kanssa sekä keskustelua digitalisaation ja tekoälyn roolista puolustuksessa. EU:n uusia puolustusaloitteita viime aikoina olleet pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PRY), puolustuksen vuosittainen arviointi (Coordinated Annual Review on Defence, CARD), Lue lisää…