Vapun ansiosta EU:n toimielimillä on edessään lyhyt, mutta kiireinen viikko. Euroopan parlamentin viikko alkaa useilla valiokuntien kokouksilla. Talous- ja raha-asioiden komitea (ECON) järjestää keskustelun komission varapuheenjohtajan Dombrovskisin ja komission jäsenen Gentilonin kanssa taloudellisista keinoista, joilla voidaan lievittää COVID-19-kriisin vaikutuksia. LIBE-valiokunnan jäsenet keskittyvät EU:n rajoihin ja keskustelevat viimeaikaisesta kehityksestä Libyassa ja Keskisen Välimeren reitillä.

Samaan aikaan Euroopan unionin neuvosto käsittelee liikennettä, matkailua ja rajavalvontaa.

Viime viikon johtajien huippukokouksen jälkeen komissio laatii uuden monivuotista rahoituskehystä koskevan esityksen, jota odotetaan esiteteltäväksi ensi viikolla. Komissaarit osallistuvat myös kahdenvälisiin kokouksiin sekä keskiviikkona pidettävään kollegion viikkokokoukseen.

Euroopan parlamentti

Tänään järjestetään useita valiokuntien kokouksia, joihin osallistuvat ECON-, IMCO- ja LIBE-komitea. LIBE tarkastelee tilannetta Libyassa ja Keskisellä Välimeren reitillä yhdessä Euroopan neuvoston edustajien sekä komission eri edustajien ja osastojen kanssa. Myöhemmin tällä viikolla liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN) vaihtaa näkemyksiä liikenneasioista vastaavan komission jäsenen Adina Văleanin kanssa. Samaan aikaan turvallisuuden ja puolustuksen alakomitea (SEDE) keskustelee mietinnöstä tekoälyn, robotiikan ja siihen liittyvän tekniikan eettisistä kysymyksistä.

Euroopan komissio

Komissio valmistelee uutta luonnosta pitkän aikavälin talousarvioesitykseksi ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aloittaa viikonsa videokonferenssilla Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa. Komission jäsen Thierry Breton puolestaan järjestää videokonferenssin EU:n terveysministerien kanssa. Tiistaina komission jäsen Johansson jatkaa viikoittaisia ​​epävirallisia tapaamisiaan EU:n oikeus-, sisä- ja sisäministerien kanssa. Keskiviikkona 27 komission jäsentä osallistuu viikoittaiseen kollegio-kokoukseen.

Euroopan unionin neuvosto

Tänään turismiministerit vaihtavat tietoja ja parhaita käytäntöjä toistaiseksi kansallisella tasolla toteutetuista avustustoimenpiteistä matkailualan yritysten tukemiseksi, sillä se on ollut yksi talouden aloista, joihin COVID-19-kriisi on vaikuttanut eniten. Selvityksaen alla on myös mahdolliset tulevat toimet kansallisella ja EU:n tasolla alan nopean elpymisen mahdollistamiseksi. Tiistaina EU:n sisäasiainministerit keskustelevat tilanteesta EU:n sisä- ja ulkorajoilla sekä toimenpiteistä, joilla tukea sisämarkkinoiden toimintaa ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta sekä maahanmuuttoa.

#EUviikossa

European Movement International: sisältö ja grafiikka