Tällä viikolla EU:n johtajat osallistuvat videokonferenssiin keskustelemaan EU:n toimenpiteistä koronakriisin osalta. Eurooppa-neuvoston viimeisestä verkkokokouksesta lähtien komissio, EU:n neuvosto, euroryhmä (EUCO), sekä Euroopan parlamentti ovat työskennelleet koordinoidusti pyrkimyksenä minimoida koronakriisin terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset.

Puheenjohtajavaltio Kroatia isännöi tällä viikolla useita etänä järjestettäviä ministerikokouksia. Tiistaina kokoustavat EU:n urheilusta vastaavat ministerit ja keskiviikkona ulkoministerit. Samaan aikaan parlamentin jäsenet ja monet komission jäsenet osallistuvat parlamentin valiokuntien kokouksiin ja kuulemisiin keskustelemaan muun muassa COVID-19:n vaikutuksesta turismiin, EU:n vihreästä sopimuksesta (European Green Deal), Länsi-Balkanista ja tulevasta EU-UK suhteesta. Euroopan parlamentti

Tällä viikolla kokoustavat useat parlamentin valiokunnat, mukaan lukien ulkoasiainvaliokunta (AFET), liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN), ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta (ENVI), kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA) ja kehitysyhteistyövaliokunta (DEVE). TRAN-valiokunta keskustelee sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Thierry Bretonin kanssa komission koronakriisiin liittyvistä toimenpiteistä matkailualalla. ENVI vaihtaa näkemyksiä terveys- ja elintarviketurvallisuudesta vastaavan komissaarin Stella Kyriakidesin ja kriisinhallinnan komissaari Janez Lenarčičin kanssa COVID-19:stä ja EU:n pandemian torjuntaa koskevista toimenpiteistä. Parlamentin jäsenet keskustelevat myös eurooppalaisesta vihreästä sopimuksesta ja eurooppalaisesta ilmastolaista komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin kanssa. AFET-valiokunnan jäsenet vaihtavat näkemyksiä komission varapuheenjohtaja Josep Borrellin kanssa COVID-19:n vaikutuksista EU:n ulkoiseen toimintaan.Eurooppa-neuvosto

EU:n jäsenvaltioiden johtajat osallistuvat torstaina keskusteluun EU:n toimenpiteistä koronakriisin  osalta. Johtajat keskustelevat koordinoidusta poistumisstrategiasta ja elvytyssuunnitelmasta sekä euroryhmän ehdotuksista kriisin sosioekonomisten seurausten ratkaisemiseksi.Euroopan unionin neuvosto

Tiistaina EU:n urheiluministerit keskustelevat koronakriisin vaikutuksista urheilualaan ja  toimenpiteistä, joiden avulla urheilualaa ja kansalaisten liikkumista tuetaan. EU:n ulkoministerit ja Eurooppa-asioiden ministerit keskustelevat keskiviikkona Eurooppa-neuvoston valmistelusta.

#EUviikossa

European Movement International: sisältö ja grafiikka