Euroopan unioni on merkittävä globaali toimija. EU on maailman suurin kauppamahti ja sisämarkkina-alue. Se on merkittävin kehitysavun ja humanitaarisen avun antaja. Se on maailman suurin elintarvikkeiden ja ruoan tuottaja. Yhdessä Euroopan maiden äänellä on painoarvoa myös kansainvälisissä neuvottelupöydissä. Euroopan unioni on monella tapaa edelläkulkija rauhan ja vakauden, sekä hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Mutta vastaako EU:n globaali vaikutusvalta todella kaikkea tätä potentiaalia?

Eurooppalainen Suomi ja Kehys julkaisevat keväällä 2018 osana Eurooppa globaalissa maailmassa -hanketta raportin Ensimmäinen vastuullinen suurvalta? Ajatuksia EU:n globaalista roolista, jossa pohditaan EU:ta globaalina toimijana. Mikä itse asiassa on EU:n rooli muuttuvassa maailmassa? Missä asioissa EU:lla on vaikutusvaltaa? Millainen on unionin globaali strategia? Kantaako EU globaalin vastuunsa? Entä miltä näyttää tulevaisuuden globaali Eurooppa?

Näihin ja muihin kysymyksiin raportissa vastataan asiantuntijoiden ja eri alojen vaikuttajien kirjoituksissa monipuolisesti useista tulokulmista, joita ovat mm. EU:n globaali rooli ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä, konfliktien ehkäisyssä ja kriisinhallinnassa, kehitysyhteistyössä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Raportissa mm. Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demon toiminnanjohtaja Anu Juvonen peräänkuuluttaa demokratian tukemista tärkeänä osana EU:n ulkopolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä: demokratiaa tukemalla voidaan ehkäistä konflikteja ja edesauttaa ihmisoikeuksien ja turvallisuuden kehitystä niin Euroopassa kuin globaalistikin. Rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo SaferGloben toiminnanjohtaja Maria Mekri taas tarkastelee artikkelissaan EU:n erityispotentiaalia ja toisaalta haasteita kriisinhallinnan ja konfliktin ehkäisyn globaalilla kentällä. Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen puolestaan esittelee raportissa kesällä 2017 allekirjoitettua EU:n kehityspoliittista konsensusta ja Kehyksen vaikuttamistyön koordinaattori Jussi Kanner tarkastelee artikkelissaan EU:n panosta Agenda 2030:n sisältöön.

LATAA JULKAISU:

Ensimmäinen vastuullinen suurvalta? Ajatuksia EU:n globaalista roolista