Työryhmähaut
Eurooppalainen Suomi
16.2.2021

YLEISTÄ

Eurooppalaisen Suomen hallitus on kokouksessaan torstaina 11.2.2021 päättänyt perustaa seuraavat työryhmät:

  • Kansainvälisten asioiden työryhmä
  • Aluetyöryhmä
  • Hallintotyöryhmä
  • Poliittisen ohjelman työryhmä

Työryhmät on perustettu tukemaan järjestön strategian mukaista kehitystyötä ja toteuttamaan järjestön sääntömääräisiä perustehtäviä.

KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN TYÖRYHMÄ

Eurooppalaisen Suomen kansainvälinen työryhmä keskittyy erityisesti kattojärjestö European Movement Internationalin (EMI) toimintaan ja muihin selkeästi EU- ja Eurooppa-tason asioiden käsittelyyn. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lausunnot tai kannanotot EMIn ja EU-instituutioiden suuntaan ja erilaiset kansainväliset yhteistyö- ja vaikuttamishankkeet.

Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin hallituksen yksimielisellä päätöksellä järjestön pitkäaikainen aktiivi ja hallituksen varajäsen Aleksis Pekkalin. Ryhmä kokoustaa keskimäärin kerran kahdessa kuukaudessa ja sen esittelijänä toimii järjestön toiminnanjohtaja.

Haku Eurooppalaisen Suomen kansainvälisten asioiden työryhmään on auki 15.2.-3.3.2021. Hakeminen tapahtuu sähköpostitse järjestön hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella osoitteen es[a]eurooppalainensuomi.fi kautta.

ALUETYÖRYHMÄ

Eurooppalaisen Suomen aluetyöryhmä keskittyy erityisesti järjestön aluejärjestöverkoston kehittämiseen ja henkilöjäsenuudistukseen. Aluetyöryhmän tarkoituksena on saattaa alueiden aktiivit yhteen ja lisätä vuorovaikutusta keskustoimiston ja alueiden välillä. Ryhmän esittelijänä toimii asiantuntija Jesse Jääskeläinen.

Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin hallituksen yksimielisellä päätöksellä järjestön hallituksen varajäsen Juho Mölsä, jolla on merkittävä kokemus aluejärjestötoiminnasta sekä Eurooppalaisessa Suomessa että Eurooppanuorissa. Ryhmän jäseniksi kutsutaan edustaja ja varaedustaja jokaisesta aluejärjestöstä.

HALLINTOTYÖRYHMÄ

Eurooppalaisen Suomen hallintotyöryhmä keskittyy erityisesti järjestön hallinnon kehittämiseen ja mahdollisiin uudistuksiin, kuten henkilöjäsenuudistukseen, sääntömuutoksiin ja muihin vastaaviin kokonaisuuksiin. Työryhmä kokoontuu tarvittaessa ja sen vetäjänä toimii järjestön toiminnanjohtaja.

Kiinnostuneet voivat ilmoittautua hallintotyöryhmään sähköpostitse osoitteen aku.aarva[a]eurooppalainensuomi.fi kautta.

POLIITTISEN OHJELMAN TYÖRYHMÄ

Eurooppalaisen Suomen poliittisen ohjelman työryhmän tarkoituksena on edistää järjestön poliittista ohjelmatyötä. Hallituksen päätöksellä työryhmän valmistelu siirrettiin työvaliokunnalle, joka toimittaa konkreettisen esityksen työryhmän tehtävänannosta, kokoonpanosta ja hakuprosessista seuraavaan hallituksen kokoukseen.

LISÄTIETOJA

Eurooppalaisen Suomen työryhmistä ja toiminnasta lisätietoja antaa järjestön toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Aku Aarva
toiminnanjohtaja
+358 41 432 6510
aku.aarva@eurooppalainensuomi.fi