Tällä viikolla valiokunnat keskustelevat muun muassa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisestä sopimuksesta, Portugalin prioriteeteista ja EU:n ja Afrikan strategiasta. Euroopan komissio hyväksyy tällä viikolla ‘Vihreän kirjan ikääntymisestä’. Von der Leyen ja useat komissaarit osallistuvat myös Maailman talousfoorumin vuosikokoukseen. Neuvoston tasolla ulkoministerit sekä maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat tänään. Keskiviikkona 27. tammikuuta EU muistaa holokaustin ja natsismin uhreja.

Euroopan parlamentti

Tällä viikolla järjestettävissä kuulemistilaisuuksissa parlamentin jäsenille tiedotetaan puheenjohtajavaltio Portugalin prioriteeteista komiteoille tärkeillä politiikan aloilla. Talous- ja raha-asioiden komitea keskustelee tänään talouden elpymisestä COVID-19-pandemian jälkeisenä aikana, ja keskiviikkona kehitysvaliokunta äänestää uudesta EU-Afrikka-strategiasta. Torstaina kauppakomitea, kalatalousvaliokunta ja veroasioiden alivaliokunta työskentelevät EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksen parissa. 

Euroopan komissio

Euroopan komissio on ilmoittanut aloittavansa laajan julkisen keskustelun väestörakenteen muutoksesta Euroopassa hyväksymällä tällä viikolla ‘Vihreän kirjan ikääntymisestä’. Vihreän kirjan tarkoituksena on esitellä ikääntymiseen liittyvät avainkysymykset ja keskustella siitä, miten ennakoida ja vastata väestön ikääntymisen sosioekonomisiin vaikutuksiin. Tällä viikolla presidentti Von der Leyen ja useat komission jäsenet osallistuvat myös (virtuaaliseen) Maailman talousfoorumin kokoukseen Davosissa. 

Euroopan unionin neuvosto

Maanantaina maataloudesta ja kalastuksesta vastaavat EU:n ministerit kokoontuvat keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta maatalouspolitiikasta, kauppaan liittyvistä kysymyksistä ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa jaettujen kalakantojen kalastusmahdollisuuksista. Lisäksi ulkoministerit kokoontuvat keskustelemaan Aleksei Navalnyn pidätyksestä, EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä suhteista ja EU:n globaalien kumppaneiden mahdollisuudesta saada COVID-19-rokotteita. Japanin ulkoministerin Toshimitsu Motegin osallistuu neuvoston verkkokokoukseen vaihtamaan näkemyksiä Japanin Indo-Tyynenmeren alueesta ja alueellisesta turvallisuudesta Aasiassa.

#EUviikossa

European Movement International: sisältö ja grafiikka