Tällä viikolla parlamentin jäsenet äänestävät ja keskustelevat EU:n, digitalisoinnin roolista lainsäädäntöprosessissa ja strategisesta ennakointiraportista. Lisäksi Euroopan tasa-arvoviikon aikana useat komiteat järjestävät aiheen tiimoilta tapahtumia ja keskusteluja. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta järjestää keskiviikkona kuulemistilaisuuden aiheesta naiset ja digitalisaatio. 

Keskiviikkona komissio aikoo esittää ehdotuksensa työntekijöiden kohtuullisista vähimmäispalkoista EU:ssa. Torstaina liikenneministerit pitävät epävirallisen kokouksen keskustellakseen siitä, miten digitaalinen muutos ja tekoäly vaikuttavat yhteiskuntaan ja teollisuuteen. Lisäksi neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on kutsunut torstaina epävirallisen johtajien videokonferenssin keskustelemaan COVID-19:sta.

Euroopan parlamentti

Maanantaina tekoälyn valiokunta tarkastelee sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Thierry Bretonin kanssa EU:n tietostrategiaa, kun taas sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta käsittelee strategisen ennakointiraportin. Tämä ensimmäisessä vuosikertomuksessa esitellään komission suunnitelma integroida strateginen ennakointi EU:n päätöksentekoon. Siinä yksilöidään kokemuksia COVID-19-kriisistä, tuodaan joustavuus poliittisen päätöksenteon kompassiksi ja keskustellaan strategisen ennakoinnin roolista sietokyvyn vahvistamisessa. Lisäksi kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnat järjestävät maanantaina kuulemistilaisuuden ihmiskaupan torjunnasta, tutkivat nykyisen lainsäädännön aukkoja ja arvioivat sen soveltamisen vahvistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Euroopan komissio

Keskiviikkona kollegion odotetaan esittävän ehdotuksensa työntekijöiden kohtuullisista vähimmäispalkoista EU:ssa. Koronaviruspandemialla on ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia jäsenvaltioiden talouteen, yrityksiin sekä työntekijöiden ja heidän perheidensä tuloihin. Esityksellä halutaan varmistaa, että kaikki työntekijät EU:ssa ansaitsevat ihmisarvoisen elannon, mikä on myös välttämätöntä elpymisen sekä oikeudenmukaisen ja joustavan talouden rakentamisen kannalta. Kollegion esityslistaan ​​sisältyy myös ehdotus tullia koskevasta keskitetystä järjestelmästä ja tiedonanto COVID-19: n lisätoimenpiteistä.

Eurooppa-neuvosto

Puheenjohtaja Charles Michel kutsuu koolle epävirallisen johtajien videokonferenssin torstaina 29. lokakuuta. Johtajat keskustelevat COVID-19-tilanteesta ja tarpeesta vahvistaa kollektiivisia toimia pandemian torjumiseksi.

Eduskunnan Suuri valiokunta

  • Keskiviikko 28.10.2020 – ei kokousta
  • Perjantai 30.10.2020 – ei kokousta

#EUviikossa

European Movement International: sisältö ja grafiikka