Tämän viikon täysistunnossa käsitellään muun muassa EU:n suhteita Valko-Venäjään, eurooppalaisen koulutuksen tulevaisuutta, digitaalipalvelulakia, EU:n maatalouspolitiikan tulevaisuutta ja naisten roolia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Tiistaina komissio puolestaan julkistaa vuoden 2021 työohjelmansa. Neuvostossa EU:n maatalousministerit keskustelevat kalastuskiintiöistä ja EU:n kestävän maatalouden strategiasta.

Euroopan parlamentti 

Tämän viikon täysistunto kestää viisi päivää, ja keskusteluja käydään mm. viimeisimmästä EU:n huippukokouksesta, poliisin ja virkavallan toiminnasta EU:n alueella, EU:n suhteista Valko-Venäjään, sukupuolten tasa-arvon edistämisestä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, digitaalisten palvelujen laista, pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PESCO) täytäntöönpanosta ja eurooppalaisen koulutuksen tulevaisuudesta Covid-19 -aikana.

Euroopan komissio

Komissio esittelee tällä viikolla vuoden 2021 työohjelmansa. Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič keskustelee Euroopan parlamentin tiistai-iltapäivän täysistunnossa työohjelmasta, jossa keskitytään COVID-19-kriisistä elpymiseen ja EU:n talouden vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Lisäksi kollegio käsittelee yhteistä ehdotusta neuvoston asetukseksi rajoittavista toimenpiteistä vakavien ihmisoikeusloukkausten ja väärinkäytösten torjumiseksi sekä asetusta eurooppalaisesta tietohallinnosta. 

Eurooppa-neuvosto

Osana maatalous- ja kalastusneuvostoa EU:n ministerit vaihtavat näkemyksiä yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamisesta. Ministerien on myös sovittava suurimmista sallituista saaliista (TAC) ja jäsenvaltioiden kiintiöistä Itämeren kymmenelle kaupallisesti tärkeimmälle kalakannalle vuodeksi 2021. Neuvosto vastaa TACien vahvistamisesta ja kalastusmahdollisuuksien jakamisesta. Kahden päivän kokouksessa suunnitellaan myös neuvoston päätelmien hyväksymistä maatilalta haarukkaan (Farm to Fork) -strategialle. Komissio esitteli maatilalta haarukalle -strategiansa 20. toukokuuta 2020 yhtenä Euroopan vihreän sopimuksen avaintoimista, jonka tavoitteena on tehdä elintarvikejärjestelmistä oikeudenmukaisia, terveellisiä ja ympäristöystävällisiä.

Eduskunnan Suuri valiokunta

  • Keskiviikko 21.10.2020 klo 13.00, Pikkuparlamentin auditorio: Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.
  • Perjantai 23.10.2020 klo 13.30, Pikkuparlamentin auditorio: Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.
    • Epävirallinen liikenneministerikokous 29.-30.10.2020
    • Terveysministereiden epävirallinen videokokous 30.10.2020 – kirjallinen menettely
    • Komissaari Schinas klo 14-15 pe 23.10. videotapaaminen Webex-yhteydellä (simultaanitulkkaus) (tbc)

#EUviikossa

European Movement International: sisältö ja grafiikka