Hyvät Eurooppalaisen Suomen jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien edustajat, 

Eurooppalaisen Suomen sääntömääräistä kevätkokousta ei järjestetty sääntöjen edellyttämällä tavalla tammi-toukokuussa, koska valtioneuvoston päätöksellä julkiset kokoontumiset rajoitettiin kymmeneen henkilöön koronavirustilanteen vuoksi. Kokouksen siirtymisestä ilmoitettiin yhdistyksen jäsenille 19.5.2020.

Väliaikainen laki (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 290/2020) on tullut voimaan 1.5.2020. Lain mukaan yhdistykset voivat myöhentää vuosikokouksen pitämistä 30.9.2020 asti.

Eurooppalainen Suomi järjestää sääntömääräisen kevätkokouksensa keskiviikkona 30.9.2020 kello 15:00 alkaen. Kokous järjestetään Eurooppalaisen Suomen toimistolla, osoitteessa Siltasaarenkatu 4, 7. krs. 00530 Helsinki, mutta koronavirustilanteesta ja siihen liittyvistä viranomaissuosituksista sekä tilaan liittyvistä koronarajoituksista johtuen pyydämme yhdistyksen jäseniä osallistumaan kokoukseen ensisijaisesti etänä Zoom-alustan kautta. Ohjeet ja osallistumislinkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille myöhemmin. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Työjärjestys
 5. Toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta
 6. Tilintarkastajan lausunto
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Vastuuvapauden myöntäminen
 9. Muut hallituksen esittämät asiat
 10. Kevätkokoukselle tehdyt aloitteet
 11. Kokouksen päättäminen

Äänioikeus ja päätöksenteko kevätkokouksessa

 • Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä.
 • Jokaisella yhdistyksen henkilöjäsenellä on yksi ääni.
 • Alueyhdistyksillä on kokouksessa yksi ääni kutakin alkavaa 30 kyseisen alueyhdistyksen henkilöjäsentä kohden.
 • Sisarjärjestöillä on kokouksessa yksi ääni kutakin alkavaa 50 henkilöjäsentään kohden.
 • Yhteisöjäsenillä on kokouksessa yksi ääni kutakin alkavaa 10 000 jäsentään kohden, kuitenkin enintään 50 ääntä.
 • Jäsenyhteisöjen äänimäärä perustuu edellisen vuoden 31.12. tilanteeseen.
 • Alueyhdistykset, sisarjärjestöt ja yhteisöjäsenet käyttävät ääniään kokouksessa valtakirjalla valtuuttamansa edustajan välityksellä.
 • Poliittisilla puolueilla ei ole äänioikeutta kokouksessa, mutta heidän edustajansa ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.
 • Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuu tämän verkkolomakkeen kautta perjantaihin 25.09.2020 mennessä. Voit ladata kevätkokouksen materiaalipaketin täältä. Se lähetetään sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille.

Helsingissä 14.9.2020

Aku Aarva
toiminnanjohtaja
Eurooppalainen Suomi ry
+358 41 432 6510
aku.aarva@eurooppalainensuomi.fi