Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on hyväksytty Eurooppalaisen Suomen jäseneksi keskiviikkona 12.6.2019 pidetyssä hallituksen kokouksessa. JHL haki Eurooppalaisen Suomen jäsenyyttä keväällä 2019 ja on päätöksen jälkeen järjestön 13. yhteisöjäsen.

“Eurooppalaisen Suomen jäsenyys luo tilaisuuden verkostoitumiseen eurooppalaiseen yhteistyöhön myönteisesti suhtautuvien kansalaisjärjestöjen, ay-liikkeen ja työnantajapuolen sekä puolueiden edustajien kanssa. Se on myös tarjonnut väylän sektorit ylittävään kansalaiskeskusteluun EU-asioista.ja mahdollisuuden osallistua keskeiseen EU-seminaareihin ja kampanjoihin Suomessa.”, toteaa JHL:n yhteiskuntavaikuttamisen ja kansainvälisen edunvalvonnan erityisasiantuntija Merja Launis-Ahtiainen. 

Eurooppalaisen Suomen muita yhteisöjäseniä ovat muun muassa SAK, Akava, STTK, EK ja MTK sekä opiskelijajärjestöt SYL, SAMOK, SAKKI, SLL ja OSKU. Eurooppalainen Suomi työskentelee tiiviisti myös kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa.

“Olemme iloisia, että JHL päätti jatkaa vuosia kestänyttä yhteistyötä ja haki suoraa jäsenyyttä Eurooppaliikkeessä. Aiempi menestyksekäs yhteistyö Fipsun kautta tiivistyy nyt entisestään, kun JHL:n yhteisöjäsenstatus virallistettiin. Odotamme innolla tulevaa yhteistyötä ja muistutamme, että Eurooppalaisen Suomen ovet ovat avoinna kaikille Suomen EU-jäsenyyteen rakentavasti suhtautuville organisaatioille ja instituutioille.”, muistuttaa Eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.).

Eurooppalainen Suomi ry on suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö ja osa 39 maassa toimivaa kansainvälistä European Movement Internationalia (EMI). Eurooppalainen Suomi on Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton järjestö.

Eurooppalainen Suomi pyrkii toiminnallaan lisäämään kansalaisten aktiivisuutta, keskustelua EU:sta ja eurooppalaisista teemoista sekä lisäämään ja parantamaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia Euroopassa. Työtämme teemme paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kansalaisviestinnän, tapahtumien ja kampanjatoiminnan kautta.

Lisätietoja yhteisöjäsenyydestä.