Euroopan komissio esittelee tämän vuoden työohjelman. Parlamentin jäsenet äänestävät uudesta Ukrainan elpymisvälineestä, jonka kokonaiskapasiteetti on 50 miljardia euroa vuosina 2024-2027 ja jolla tuetaan maan jälleenrakennusta. MEPit vaativat, että takavarikoituja venäläisiä varoja käytetään jälleenrakentamisessa Ukrainassa. EU:n sisä- ja oikeusministerit kokoontuvat Schengen-alueen poliittisesta hallinnosta sekä turvapaikka- ja maahanmuuttosopimuksesta ja maahanmuuton ulkoisesta ulottuvuudesta EU:hun. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen osallistuu EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokoukseen Washingtonissa, Yhdysvalloissa. 

Euroopan parlamentti  

Parlamentin jäsenet äänestävät tiistaina strategisten teknologioiden foorumin (STEP) perustamisesta. Parlamentti, neuvosto ja komissio keskustelevat Hamasin terrori-iskuista Israelia vastaan. Päätöslauselmasta äänestetään torstaina, jolloin parlamentin puhemies Roberta Metsola julkistaa Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon voittajan. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan kokouksessa torstaina parlamentin jäsenet keskustelevat parlamentin ehdotuksista EU:n tehdyn sopimuksen ja EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen muuttamiseksi. 

Euroopan komissio

Tiistaina komissaarit kokoontuvat Strasbourgissa kollegion kokoukseen, jossa heidän odotetaan keskustelevan komission työohjelmasta vuodelle 2024, huumausainekaupan vastaisesta toimintasuunnitelmasta ja viisumikieltomekanismin muuttamisesta. Keskiviikkona puheenjohtaja Ursula von der Leyen osallistuu Euroopan parlamentin täysistuntoon, joissa käsitellään Hamasin Israeliin kohdistamia terrori-iskuja ja Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelua 26.-27. lokakuuta 2023. 

Eurooppa neuvosto  

Euroalueen ministerikokouksen listalla ovat painopisteet elvytys- ja sietokykysuunnitelmissa sekä digitaalisen euron edistäminen. Ympäristöneuvoston kokoustaa käsitellään YK:n ilmastonmuutoskonferenssin (COP28) valmisteluja ja keskustellaan yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevasta direktiivistä. Energiaministerit keskustelevat liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston kokouksessa ehdotuksesta, jolla muutetaan EU:n sähkömarkkinoiden suunnittelusääntöjä siten, että sähkön hinnat riippuvat vähemmän epävakaista fossiilisten polttoaineiden hinnoista.

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta hyväksyi yksimielisesti eduskunnan kannan neuvotteluihin lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevasta asetuksesta (nk. CSAM-ehdotus, child sexual abuse material). Asetus olisi uudenlaista EU-sääntelyä erityisesti siten, että palveluntarjoajille voisi syntyä velvollisuus käsitellä henkilöiden välistä viestintää rikollisen materiaalin tunnistamiseksi ilman viranomaisen vahvistamaa henkilön liityntää selvitettävään tai ehkäistävään rikollisuuteen.