Tänä vuonna tapahtuma toteutuu suurelle yleisölle verkon välityksellä.

Tapahtumapäivät on jaoteltu aihepiiriensä mukaisesti tieteen, talouden ja politiikan teemapäiviksi.

Tapahtuma järjestetään turvallisesti hybriditapahtumana. Lue lisää Eurooppa-foorumin terveysturvallisuudesta. Tutustu Eurooppa-foorumin koko ohjelmaan täältä.

Mitä?

Eurooppa-foorumi edistää avointa, tutkittuun tietoon perustuvaa keskustelua kansalaisten ja päättäjien kesken.

Eurooppa-foorumi on alusta yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa pohditaan Suomen tämän hetkistä ja tulevaa roolia Euroopassa ja Euroopan Unionissa pidemmän aikavälin perspektiivistä. Eurooppa-foorumissa tapaavat ihmiset elämän eri osa-alueilta: eri näkemyksiä edustavat poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset.

Tapahtuman seminaareissa, paneelikeskusteluissa, kyselytunneilla ja kansalaiskeskusteluissa käydään rakentavaa vuoropuhelua Euroopasta ja Euroopan Unionin merkityksestä ja kehityksestä. Kohtaamiset Eurooppa-foorumissa kaventavat kuilua päätöksenteon ja kansalaisten arjen välillä.

Miksi?

Enemmistö suomalaisista pitää Euroopan unionin jäsenyyttä hyvänä asiana ja katsoo, että Suomi on hyötynyt jäsenyydestä. EU-maiden välinen yhteistyö, unionin myönteinen vaikutus talouskasvuun ja EU:n luomat uudet työmahdollisuudet saavat suomalaiset pitämään ovet auki Eurooppaan. Toisaalta lähes kolmannes suomalaisista suhtautuu epäilevästi EU:n tulevaisuuteen.

Eurooppa ja Euroopan unioni ovat muutosten kourissa. Muutokset ovat lisänneet painetta kehittää eurooppalaista yhteistyötä monilla aloilla. Tämä nostattaa kysymyksen, mitä EU on tulevaisuudessa?

Lähitulevaisuudessa tarvitaan laajaa ja moniarvoista, tulevaisuusorientoitunutta kansalaiskeskustelua Suomen paikasta Euroopassa ja Euroopan unionissa. Keskustelun käymiseksi tarvitaan avointa ja reipasta mieltä, rakentavan kriittistä asennetta sekä valmiutta tarjota uusia näköaloja Euroopan ja Suomen kehittämiseksi. Tämä edellyttää oikeaa tietoa tilanteista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Tarve keskustelulle ei ole vain hetkellinen, se on pysyvä. Esimerkiksi talous-, lainsäädäntö-, maahanmuutto- ja ympäristökysymykset ovat sellaisia, joiden ratkaisemisessa Euroopan Unionilla on Suomen kannalta huomattava rooli. 

Suomesta on puuttunut alusta kansalaisten, päättäjien sekä yhteiskunnan eri toimijiden väliselle yhteiselle EU-keskustelulle. Eurooppa-foorumi vastaa tapeeseen: se on paikka keskustella Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta.

Eurooppalainen Suomi Turun Eurooppa-foorumissa

Eurooppalainen Suomi osallistuu perinteiseen tapaan suurella panoksella Eurooppa-foorumiin Turussa. Järjestämme yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen (STTK, SAK, Akava ja EK) kaksi keskustelutilaisuutta:

Economy, Future and Ground Rules | To 26.8.2021 kello 13:30-14:15

Economy, future & ground rules -ohjelmassa keskustelua käydään Euroopan unionin talouspolitiikasta post-Covid aikakaudella. Keskiössä ovat kysymykset kasvusopimuksista, kansantalouden kestävyydestä sekä valtionelvytyksestä. Myös EU:n elvytys ja kilpailusäännöt puhuttavat tässä keskustelussa.

Puhujina Mr. Antti Ronkainen, PhD of Political Economy; Ms. Tuuli Koivu, Chief Economist at Nordea Finland; Mr. Shahin Vallée, Director of the Geoeconomics Programme at the German Council on Foreign Relations. Tilaisuuden moderoi Ylen ulkomaantoimittaja Anna Karismo.

Ohjelman kieli: englanti

Euroopan suunta: Oikeusvaltiokehitys Euroopassa ja maailmalla | Pe 28.8.2021 kello 11:00-11:15

Mitä lisäarvoa oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen tarjoaa esimerkiksi strategisen autonomian ja Euroopan yhtenäisyyden näkökulmista?

Osana Euroopan tulevaisuuskonferenssia ja Euroopan Suunta -kampanjaa järjestettävä keskustelutilaisuus keskittyy Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden oikeusvaltiokehitykseen sekä autoritääristen ja demokraattisten valtioiden väliseen ristivetoon.

Puhujina eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto ja EK:n johtaja Petri Vuorio.

Moderaattori: Ylen EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen

Ohjelman kieli: Suomi

Voit seurata molempia tilaisuuksia suorana verkossa osoitteessa https://europeforum.fi/live/