Komission kollegio kokoontuu tiistaina keskutellakseen tiedonannosta energian hintoja koskien. Euroopan parlamentissa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta äänestää uudesta muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta, kun taas teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pitää väittelyn energiatehokkuutta koskevan direktiivin sekä uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin uudistamisesta. Euroopan neuvosto puolestaan väittelee neuvoston roolista päämäärien saavuttamisessa “Fit for 55” -paketissa.

Euroopan parlamentti
Mepit osallistuvat valiokuntatapaamisiin tällä viikolla. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta sekä talousarvion valvontavaliokunta väittelevät pattereiden sääntelystä, kun taas kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta äänestää uudesta muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta. Ulkoasiainvaliokunta puolestaan väittelee EU:n yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta väittelee energiatehokkuutta koskevan direktiivin sekä uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin uudistamisesta.

Euroopan komissio
Keskiviikkona komissaari Timmermans osallistuu kollegion tapaamiseen esitelläkseen tiedonannon energian hinnoista. Komissaari Borrell taas esittelee yhteisen tiedonannon Arktisesta alueesta. Puheenjohtaja von der Leyen osallistuu EU:n ja Ukrainan väliseen huippukokoukseen sekä G20-maiden kokoukseen Afganistanista.

Euroopan neuvosto
Maanantaina maataloudesta sekä kalastuksesta vastaavat ministerit keskustelevat kalastusmahdollisuuksista EU:lle sekä vaihtavat näkemyksiään uudesta yhteisestä maatalouspolitiikasta vuosille 2023-2027. Neuvosto myös pitää väittelyn neuvoston roolista “Fit for 55” -paketin päämäärien saavuttamisessa. Ministerit tulevat myös keskustelemaan tiedonannosta EU:n uudesta metsästrategiasta.

Suuri valiokunta
Suuri valiokunta antoi viime perjantaina mietintönsä valtioneuvoston EU-poliittisesta selonteosta. Suuri valiokunta keskittyi mietinnössään erityisesti arvioimaan Suomen EU-politiikan tavoitteita. Valiokunta totesi, että kansallisen EU-politiikan tavoitteenasettelussa on huomioitava kolme näkökulmaa: Suomen kansallinen edunvalvonta, se millaisia eurooppalaisia tavoitteita ja arvoja Suomi haluaa edistää ja se, miten Suomi haluaa EU:n vaikuttavan globaaliin kehitykseen.

EU-poliittisen selonteon eduskuntakäsittely jatkuu täysistunnossa suuren valiokunnan mietinnön pohjalta. Käsittelyn aikataulua ei ole vielä päätetty.

#EUViikossa
Lähde: EMI ja Eduskunta 
Kuva: Matthew Henry