Eurooppalaisen Suomen syyskokous järjestettiin 27.11.2018. Kokouksessa järjestön henkilöjäsenet, sisar- ja alueyhdistysten edustajat ja yhteisöjäsenten valtuutetut tekivät päätöksiä järjestön tulevaisuudesta, tulevan vuoden painopisteistä ja hallituksen kokoonpanosta vuodelle 2019.

Eurooppalaisen Suomen syyskokous hyväksyi hallituksen esitykset toimintaa ohjaaviksi dokumenteiksi. Tulevan vuoden toiminnan keskeisinä painopisteinä ovat eduskunta- ja europarlamenttivaalit sekä Suomen tuleva EU-puheenjohtajakausi, jonka aikana Eurooppalainen Suomi järjestää kansainvälisen huippuseminaarin ja isännöi kattojärjestönsä European Movement Internationalin liittokokousta Helsingissä.

Eurooppalaisen Suomen hallituksen puheenjohtajaksi kolmannelle kaudelle valittiin Jouni Ovaska (Kesk.) ja varapuheenjohtajiksi Aleksis Pekkalin (Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu), Elisa Selinummi (SDP) ja Tuomas Tikkanen (Kokoomus). Hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien lisäksi neljätoista hallituksen jäsentä ja 11 varajäsentä laajasta yhteisöjäsenten, sisar- ja aluejärjestöjen ja poliittisten puolueiden edustajien joukosta. Hallituksen toimikausi on vuosi.

”Kiitän luottamuksesta kolmannelle puheenjohtajakaudelle. Eurooppalainen Suomi on viimeisten vuosien aikana käynyt läpi merkittävän järjestöllisen reformin, jonka loppuun saattaminen on keskeisen tärkeää elinvoimaisen Eurooppaliikkeen tulevaisuuden varmistamiseksi. Tulevan vaalivuoden ja EU-puheenjohtajakauden aikana Eurooppalainen Suomi tuo EU- ja Eurooppa-politiikan kansalaisten iholle innolla”, linjaa jatkokaudelle valittu puheenjohtaja Jouni Ovaska.

Helsingissä 27.11.2018

Eurooppalaisen Suomen hallitus 2018

Jouni Ovaska                       Aleksis Pekkalin                   Minja Timperi                 Niilo Toivonen
puheenjohtaja                      varapuheenjohtaja              varapuheenjohtaja         varapuheenjohtaja

Eurooppalaisen Suomen hallitus 2019

Jouni Ovaska                       Aleksis Pekkalin                  Tuomas Tikkanen          Elisa Selinummi
puheenjohtaja                      varapuheenjohtaja              varapuheenjohtaja        varapuheenjohtaja

Lisätietoja

Aku Aarva, toiminnanjohtaja | +358 41 432 6510 | aku.aarva@eurooppalainensuomi.fi

Eurooppalainen Suomi ry

Eurooppalainen Suomi on EU- ja Eurooppa-politiikkaan keskittyvä valtakunnallinen kansalaisjärjestöjärjestö, Eurooppaliikkeen suomalainen kattojärjestö ja osa 39 maassa toimivaa kansainvälistä European Movement International -verkostoa. Järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vaikuttajaorganisaatio, joka tuo yhteen Suomen keskeiset EU-politiikan tekijät ja asiantuntijat. Eurooppalaisen Suomen toiminnan tarkoituksena on lisätä faktapohjaista keskustelua EU- ja Eurooppa-politiikasta yhteiskunnassa.

Järjestön jäseniä ovat muun muassa Suomen Ammattiliitojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Akava, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Finnish Development NGOs Fingo ry ja useita muita valtakunnallisia järjestöjä. Eurooppalainen Suomi tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien poliittisten puolueiden kanssa.