Tänään vietetään kansainvälistä Black Friday -alennuspäivää, joka on suuressa suosiossa etenkin Yhdysvalloissa. Tapahtuma on viime vuosina rantautunut myös Eurooppaan, ja Suomessakin useat liikkeet ovat mainostaneet hengensalpaavia alennuksiaan jo kuluneen viikon.

EU2020-tavoitteissa on listattuna unionin tavoiteet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Ympäristötavoitteisiin lukeutuu ekologinen ja kestävä talouskehitys. EU omaksui niin sanotun 20-20-20 strategian ja tavoitteen vähentää kasvihuonepäästöjä 30% vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuonna 2013 julkaistun Euroopan ympäristökeskuksen raportin mukaan keskivertoeurooppalainen kuluttaa kolminkertaisesti enemmän luonnonvaroja kuin aasialalainen ja neljä kertaa enemmän kuin afrikkalainen. Kuitenkin 87% eurooppalaisista on samaa mieltä väitteen kanssa, että Euroopassa voitaisiin kuluttaa vähemmän ja vastuullisemmin. Tästä syystä on huolestuttavaa, että Black Friday on lisäämässä suosiotaan, ja ylikulutuksen ongelmia harvemmin alleviivataan Euroopan unionin tasolla.

Valheellisesti kulutukseen liitetään Euroopan alueella lähinnä suora energiankulutus, mikä sekin on äärimmäisen tärkeä vähennystavoite, mutta ei ainoa. Tavaroiden ylikulutus vaikuttaa suorasti ja epäsuorasti saastuttamiseen, ilmastonmuutoksen kiihtymiseen sekä luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen vähenemiseen. Euroopan alueella on jo nyt verotuskäytäntöjä ja rajoituksia, jotka tukevat ympäristöystävällisten tuotteiden valmistamista ja kuluttamista. Yritykset kantavat suurimman taakan näistä, mutta ongelmana on, että kuluttajalle tuotteen aiheuttamat ympäristöhaitat eivät korreloi tuotteen hinnan kanssa, jolloin mainosviidakossa on äärimmäisen hankalaa tehdä eettisiä ja kestäviä valintoja.

Siitä syystä kulutuskriittisyys on yksi yksilön tärkeimmistä keinoista hillitä ympäristöongelmia. Euroopan unioni ylikansallisena toimijana voi osaltaan vaikuttaa kaupan sääntöihin, mutta kestävät ja eettisesti tuotetut hyödykkeetkään eivät ole pitkällä aikavälillä hyväksi, jos niitä kulutetaan yli tarpeen.

Eurooppaa muovataan alhaalta ylöspäin, ja kulutuskäyttäytymisen pohtiminen on äärimmäisen hyvä keino kansalaisille jäsenmaasta riippumatta näyttää tukensa kestävälle talouskehitykselle. Alennusviidakossa kannattaa pitää järki mukana, ja pohtia, tarvitseeko huippuhalpaa tuotetta todella. Ilmastonmuutoksen hillitsemistä ei voi jättää vain ylikansallisten toimijoiden harteille, vaan jokainen voi osaltaan vaikuttaa siihen, millaisessa Euroopassa haluamme elää.

Lähteet:

https://www.eea.europa.eu/highlights/unsustainable-consumption-2013-the-mother

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en

– Jenni Kuisma

Kirjoittaja opiskelee politiikkaa Skotlannissa Aberdeenin yliopistossa ja bloggaa Euroopan politiikasta ja ilmiöistä.