Euroopan parlamentin budjettivaliokunta kuulee tänään parlamentin monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja käsittelevän neuvotteluryhmän sopimuksesta. Lisäksi ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta keskustelee EU:n valmiudesta ja sietokyvystä kansanterveyden alaloilla. Keskiviikkona komission esittää uusiutuvan energian offshore-strategian. Torstaina EU:n johtajat kokoontuvat verkkohuippukokoukseen keskustelemaan COVID-19-tilanteesta.

Euroopan parlamentti

Budjettivaliokunta kuulee tänään parlamentin monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja käsittelevän neuvotteluryhmän puheenjohtajavaltion, Saksan, kanssa saavutetusta sopimuksesta tulevasta EU-rahoituksesta. Lisäksi ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta keskustelee terveydestä ja elintarvikkeiden turvallisuudesta vastaavan komission jäsenen Stella Kyriakidesin kanssa EU:n valmiudesta ja joustavuudesta kansanterveyden alalla. Keskustelussa keskitytään äskettäin julkaistuun aloitepakettiin, jolla luodaan Euroopan terveysunionin rakennuspalikat ja, joka sisältää ehdotuksen rajat ylittävien vakavien terveysuhkien torjumisesta. Esityslistalla on myös lääkealan strategia. Lisäksi turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alakomitea keskustelee disinformaatiokampanjoiden vaikutuksista yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioihin. 

Euroopan komissio

Tällä viikolla komission odotetaan julkistavan uusiutuvan energian offshore-strategian, jonka tarkoituksena on tukea EU:n pyrkimyksiä saavuttaa kasvihuonekaasupäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi komission kollegio keskustelee paristojen kestävyysvaatimuksia koskevasta lainsäädännöstä EU:ssa, talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson syksyn paketista, jäsenvaltioiden talousarviosuunnitelmaluonnoksista, euroalueen suosituksista, varoitusmekanismiraportistaja yhteisestä työllisyysraportista.

Eurooppa-neuvosto

Torstaina EU:n johtajat kokoontuvat verkossa keskustelemaan EU:n toimista COVID-19-pandemian aikana. Tämä kokous perustuu viime kuussa pidettyyn Eurooppa-neuvoston kokoukseen, jossa johtajat korostivat tarvetta vahvistaa pandemian torjunnan yhteisiä ponnisteluja ja, jossa keskusteltiin testaus- ja jäljityspolitiikkaan sekä rokotteisiin.

Eduskunnan Suuri valiokunta

  • Keskiviikko 18.11.2020 klo 13.00, Pikkuparlamentin auditorio: Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.
    • Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi
  • Perjantai 20.11.2020 klo 13.30, Pikkuparlamentin auditorio: Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.
    • Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

#EUviikossa

European Movement International: sisältö ja grafiikka