Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta käy tänään rahapoliittisen keskustelun Euroopan keskuspankin presidentin Christine Lagarden kanssa. Lisäksi budjettivaliokunta arvioi puheenjohtajavaltion Saksan kanssa monivuotisen rahoituskehyksen ja omien varojen neuvotteluiden edistymistä.

Keskiviikkona komissio käynnistää digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman. Torstaina ja perjantaina EU:n johtajat kokoontuvat Eurooppa-neuvoston huippukokoukseen. Johtajat keskustelevat ulkopolitiikasta, sisämarkkinoista, teollisuuspolitiikasta ja digitaalisesta muutoksesta.

Euroopan parlamentti

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja EKP:n puheenjohtajan Christine Lagarden keskustelee muun muassa suurten keskuspankkien vastuuvelvollisuuden mekanismeista ja mahdollisista keinoista parantaa EKP:n vastuuvelvollisuutta. Lisäksi budjettivaliokunta keskustelee monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja koskevista neuvotteluista. Parlamentin tavoitteena on päästä sopimukseen lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta äänestää mietintöluonnoksestaan ​​digitaalipalvelulakista. Tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. ENVI-valiokunta käy läpi vuoden 2030 ilmastotavoitteiden suunnitelman Euroopan vihreästä sopimuksesta vastaavan komissaarin Frans Timmermansin kanssa.

Euroopan komissio

Tiistaina komission jäsen Ylva Johansson tapaa Georgian pääministerin Giorgi Gakharian. Lisäksi keskiviikkona komission kollegio keskittyy digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaan, eurooppalaiseen koulutusalueeseen, tutkimukseen ja innovointiin sekä eurooppalaiseen tutkimusalueeseen. Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma tukee jäsenvaltioita, koulutuslaitoksia ja kansalaisia ​​heidän pyrkimyksissään sopeutua digitaaliseen siirtymään ja auttaa takaamaan oikeudenmukaisen ja osallistavan elpymisen kaikille. 

Eurooppa-neuvosto

Alun perin 24. ja 25. syyskuuta pidetty huippukokous on siirretty tälle viikolle, puheenjohtaja Michelin ollessa karanteenissa. EU:n johtajat tapaavat Brysselissä keskustellakseen ulkosuhteista, erityisesti suhteista Turkkiin sekä Välimeren itäosan tilanteesta. Johtajien odotetaan myös käsittelevän suhteita Kiinaan, Valko-Venäjän tilannetta ja Aleksei Navalnyn myrkytystä. Sisämarkkinat, teollisuuspolitiikka ja digitaalinen muutos ovat myös esityslistalla.

Eduskunnan Suuri valiokunta

Keskiviikkona käsittelyssä ovat valtioneuvoston selvitykset EU:n neuvoston kokousten valmisteluista. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista: 

1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 

2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 

3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä 

4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä

5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä

6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta

#EUviikossa

European Movement International: sisältö ja grafiikka