Komissio pyrkii oikomaan tällä viikolla disinformaatiota liittyen koronavirukseen. Vastuualuetta hoitaa komissaari Vera Jourová. Parlamentin jäsenet kokoontuvat tällä viikolla valiokuntien kokouksiin, joissa käydään keskusteluja Euroopan yhtenäismarkkinoista, monivuotisen rahoituskehyksen liikennettä koskevista näkökohdista, Euroopan tulevaisuuden konferenssista ja EU:n syrjinnän vastaisesta politiikasta pandemia-aikana. Tällä viikolla järjestetään useita neuvoston kokouksia, joissa keskitytään maatalouteen ja Euroopan vihreään sopimukseen, EU:n toimenpiteisiin koronaviruksen osalta.

Euroopan parlamentti

Tällä viikolla LIBE-valiokunta vaihtaa näkemyksiä tasa-arvoasioista vastaavan komission jäsenen Helena Dallin kanssa EU:n syrjinnänvastaisesta politiikasta korona-pandemian aikana, erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanteesta. AFCO-komitea keskustelee Kroatian neuvoston puheenjohtajakauden tuloksista Kroatian tasavallan ulko- ja Eurooppa-asioiden ministeriön kanssa. Lisäksi parlamentin jäsenet vaihtavat mielipiteitä konferenssista, joka käsittelee Euroopan tulevaisuutta ja Euroopan parlamentin roolia. IMCO-komitea käsittelee digitaalipalvelulakia ja PECH-komitea keskustelee EU:n biologisen monimuotoisuuden strategiaa vuodelle 2030 ja Farm to fork-strategiasta.

Euroopan komissio

Tällä viikolla kollegio keskustelee ja julkaisee tiedonannon koronavirukseen liittyvästä disinformaatiosta. Komissaari Reynders osallistuu torstaina korkean tason verkkotapahtumaan, jossa käsittellään ihmisoikeuksia ja ympäristöä. Tapahtuman järjestää Euroopan parlamentin Vihreät / Euroopan vapaa allianssi (Vihreät / EFA) -ryhmä.

Euroopan unionin neuvosto

Tällä viikolla EU:n maatalousministerit keskustelevat komission Farm to fork:sta ja biologista monimuotoisuutta koskevista strategioista osana eurooppalaista vihreää sopimusta. Samalla EU:n kehitysministerit tarkastelevat EU:n maailmanlaajuista reagointia pandemiaan Team Europe -paketin avulla. Työllisyys- ja sosiaaliministerit keskustelevat sosiaalipolitiikasta koronakriisin aikana. Kauppaministerit tarkastelevat tiistaina pandemian vaikutuksia kauppapolitiikkaan. Euroryhmä kokoontuu torstaina ensimmäiseen viralliseen keskusteluunsa Euroopan komission elvytyspaketista ja talousarvioesityksestä.

#EUviikossa

European Movement International: sisältö ja grafiikka