Tällä viikolla parlamentti keskustelee valiokunnissaan komission uudesta pitkän aikavälin talousarvioesityksestä, elvytysrahastosta ja sen vaikutuksista EU:n maatalouspolitiikkaan. Neuvoston tasolla EU:n sisäasiainministerit keskustelevat tavoista poistaa vapaan liikkuvuuden ja sisärajojen valvonnan rajoitukset koordinoidusti. Samaan aikaan komissio aikoo käynnistää toisen vaiheen työmarkkinaosapuolten kuulemisessa. Aiheena on työntekijöiden kohtuullisen minimipalkan saavuttaminen EU:ssa.

Perjantai 5. kesäkuuta on maailman ympäristöpäivä. Tänä vuonna päivä järjestetään Kolumbiassa ja Saksassa ja teemana on biologinen monimuotoisuus. Ympäristöpäivänä käytetään hashtagia #ForNature.

Euroopan parlamentti

Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta (ENVI) keskustelee tällä viikolla budjetista ja hallinnosta vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin kanssa. Aiheena ovat komission uusi monivuotinen rahoituskehys ja elvytyssuunnitelma. Kansalaisvapauksien, oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) keskustelee koronakriisin vaikutuksista Schengen-alueeseen. Komitea keskustelee myös tekoälyn, robotiikan ja siihen liittyvän tekniikan eettisistä näkökohdista.

Euroopan komissio

Tällä viikolla kollegio käynnistää toisen vaiheen kuulemisen työntekijöiden kohtuullisesta minimipalkasta EU:ssa. Perussopimusten mukaan komission on kuultava eurooppalaisia ​​työmarkkinaosapuolia kaksivaiheisessa prosessissa ennen sosiaalisen alan lainsäädäntöehdotuksen esittämistä. Osana komission poliittisia painopistealueita Ursula Von der Leyen ilmoitti, että hän aikoo toimia oikeudenmukaisen minimipalkan puolesta. Siitä lähtien Euroopan parlamentti on myös kehottanut komissiota esittämään EU:n vähimmäispalkkaa koskevat oikeudelliset toimenpiteet, joita voidaan asettaa kansallisten perinteiden mukaisesti tai työehtosopimusten tai oikeudellisten määräysten avulla.

Euroopan unionin neuvosto

Tällä viikolla EU:n urheiluministerit keskustelevat siitä, kuinka maat voivat pitää yllä urheilutoimintaa turvallisissa olosuhteissa. Ministerit arvioivat myös pandemian vaikutuksia urheilualaan ja vaihtavat näkemyksiä EU:n ja kansallisella tasolla käytettävissä olevasta tuesta alan elpymisen edistämiseksi.

Sisäasiainministerit keskustelevat myöhemmin tällä viikolla koronakriisistä ja siitä, miten vapaan liikkuvuuden ja sisärajojen valvonnan rajoitukset voidaan poistaa koordinoidusti ja syrjimättömästi. Tuleva puheenjohtajavaltio Saksa esittelee myös työohjelmansa.

#EUviikossa

European Movement International: sisältö ja grafiikka