Tämä viikko tulee olemaan kiireinen viikko erityisesti Euroopan parlamentille, joka järjestää useita valiokuntien kokouksia ja täysistunnon, joka kestää lauantaihin. Keskiviikkona täysistunnossa keskustellaan komission ja neuvoston kanssa vuoden 2020 jälkeisen talousarvion tarkistamisesta ja talouden elvytyssuunnitelmista ennen perjantain äänestystä päätöslauselmasta. Parlamentin jäsenet käsittelevät myös demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien uhkia Unkarissa hallituksen hiljattain käyttöön ottamien hätävaltuuksien jälkeen. Parlamentti keskustelee myös viivästyneestä Euroopan tulevaisuuden konferenssista, jonka odotetaan alkavan myöhemmin tänä vuonna. Samaan aikaan komissio aikoo esittää ideoitaan siitä, miten Euroopan matkailua voidaan hallita kesällä, mutta samalla pitää viruksen leviäminen minimissään.

Euroopan parlamentti

Tämän viikon täysistunnossa parlamentin jäsenet käsittelevät EU:n pitkän aikavälin talousarviota, joka sisältää varautumissuunnitelman, Unkarin ihmisoikeus- ja oikeusvaltiotilanteen, COVID-19-jäljityssovellukset, COVID-19-rokotteet ja hoidot sekä Euroopan tulevaisuuden konferenssin. Erillisissä valiokuntien kokouksissa käsitellään useita lisäkysymyksiä, kuten EU:n tekoälypaketti, vihreän kaupan oikeudenmukainen siirtymärahasto, kiertotalous ja biologinen monimuotoisuus. Ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI) keskustelee maanantaina COVID-19-pandemian vaikutuksista säilöönottopaikkojen ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin poliittisiin toimiin.

Euroopan komissio

Tällä viikolla komission jäsenten kollegio seuraa EU:n tiekarttaa koronaviruksen torjuntatoimenpiteiden osalta. Tätä varten se antaa useita suosituksia, kuten tiedonannon matkailu-, terveys- ja turvallisuuspöytäkirjoista tärkeimpiin turistikohteisiin. Lisäksi komissio tarjoaa ohjeita matkustajaliikenteen turvallisesta ja terveellisestä jatkamisesta sekä sisärajojen poistamisesta ja antaa vaihtoehtoisia korvauksia koskevia suosituksia matkaseteleistä.

Euroopan unionin neuvosto / Kroatian puheenjohtajakausi

EU:n puolustusministerit keskustelevat tiistaina COVID-19-pandemian vaikutuksista turvallisuuteen ja puolustukseen. Tarkoituksena on helpottaa kansallisen sotilaallisen avun tietojen vaihtoa siviiliviranomaisille. Samaan aikaan EU:n terveysministerit arvioivat koronakriisin vaikutusta lääkkeiden saatavuuteen ja miten vältytään tilanteelta, jossa lääkkeistä olisi pulaa.

#EUviikossa

European Movement International: sisältö ja grafiikka