Tänään Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto kokoontuvat videoneuvottelun kautta käsittelemään yhteisiä toimia koronaviruskriisiin. Aiheena on erityisesti se, miten COVID-19:n vaikutuksia EU:n kansalaisten terveyteen ja talouteen voidaan ennaltaehkäistä.

Mutta, mitä Euroopan unioni on tähän mennessä tehnyt reagoidakseen pandemiaan, joka leviää ympäri maailmaa?

ECOFIN hyväksyi maanantaina vakaus- ja kasvusopimukseen yleisen poikkeuslausekkeen, jonka avulla jäsenvaltiot voivat toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet terveys- ja pelastuspalvelujärjestelmien tukemiseksi ja talouksien suojelemiseksi.

Euroopan komissio on jo käynnistänyt 37 miljardin euron Coronavirus Response Investment Initiative -aloitteen (CRII) vastatakseen nopeasti kasvaviin tarpeisiin aloilla, kuten terveydenhuollossa, työmarkkinoilla ja pk-yrityksissä. Lisäksi komissio käynnisti viime viikolla uuden laboratoriolaitteita koskevan yhteishankinnan 19 jäsenvaltion kanssa. Samalla Horisontti 2020 -ohjelmasta ohjattiin 47,5 miljoonaa euroa tutkimuksille, jotka koskevat COVID-19:ää ja siihen liittyvää rokotteiden kehittämistä, hoitoa ja diagnostiikkaa.

Euroopan keskuspankki julkisti viime keskiviikkona 750 miljardin euron arvopaperien osto-ohjelman (PEPP). Uusi ohjelma täydentää 12.3.2020 ilmoitettujen 120 miljardin euron lisäostojen vaikutusta. Ohjelman tavoitteena on seuraavan yhdeksän kuukauden ajan varmistaa, että suotuisat rahoitusolot auttavat kaikkia talouden sektoreita selviytymään laajasta sokista.

EU pyrkii toimillaan varmistamaan, että taantuma jää mahdollisimman lyhyeksi ja sen vaikutukset ohimeneviksi. Vaikka terveys- ja finanssipolitiikka ovatkin avunannon kannalta keskeisessä roolissa, jokainen jäsenmaa päättää silti omista terveydenhuoltoa koskevista kysymyksistään. 

Jäsenvaltioiden on jatkettava toistensa kuulemisia yhteistyössä Euroopan komission kanssa löytääkseen löytääkseen yhteisiä ratkaisuja COVID-19: n leviämisen pysäyttämiseksi.

European Movement International: sisältö ja grafiikka