Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Ovaska haluaa lopun yksittäisten ehdokkaiden kikkailulle vaalien välillä. Samalla hän vaatii puolueilta vastuuta ehdokasasettelussa. 

-Eurooppa-politiikan suunta määrittelee osin myös Suomen suunnan, ja Euroopan parlamentilla on valtaa ja vastuuta laajoissa kansainvälisesti ratkaistavissa asioissa. Siksi sitoutumista arvostettuihin Euroopan parlamentin paikkoihin soisi puolueilta ja ehdokkailta löytyvän.

Yhdeksi ratkaisuksi Ovaska esittää listavaalia, jossa henkilön sijaan äänestetään ehdokaslistan edustamaa linjaa. Puolueiden väliset erot selkiytyisivät äänestäjien silmissä, ja puolueilla olisi vielä korkeampi vastuu ja harkinta omasta ehdokasasettelustaan.

-Listalle pääsy voisi sitouttaa ehdokkaita mahdolliseen valintaan tiukemmin. Etuina listavaalissa olisi nähtävissä myös tasavertaisempi mahdollisuus osallistua vaaleihin, kun yksittäisiltä ehdokkailta ei vaadittaisi rahallisesti ja ajallisesti niin raskaita kampanjoita. Tämä voisi edesauttaa puolueita saamaan listoilleen myös ehdokkaaksi päteviä asiantuntijoita politiikan ulkopuolelta.

Jouni Ovaska
kansanedustaja
Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtaja