Euroopan murros

Eurooppa ja EU ovat murroksessa. Murros näyttäytyy tyytymättömyytenä yhteiskunnan sosiaaliseen, poliittiseen tai taloudellisineen tilaan. Eurooppaa haastetaan niin lännestä (USA) ja idästä (Venäjä ja Kiina) sekä etelästä (Afrikka). Kaikista näistä ilmansuunnista tulee painetta ja koska se on globaalia painetta, sen tuntee Euroopassa ja EU:ssa monella tavalla. Milloin globaali paine on läntisen järjestyksen murentamista (itäpaine), milloin taas vertaistuen puutetta (länsipaine) tai maahanmuuton ja kehitysavun luomaa punosta (eteläpaine).  

On EU:n ja Euroopan vuoro nyt päättää miten reagoida globaaleihin haasteisiin ja erilaisiin paineiden aiheuttajiin ja samalla kehittää tapoja miten jatka eri toimijoiden välistä vuoropuhelua, siten, että yhteisen hyvä lisääntyy ja globalisoitunut talous ja politiikka toimivat yhdessä tehdäkseen ratkaisua koko maapallon hyväksi. Eurooppa voi tehdä maailmassa, mutta sen täytyy löytää yhtenäisyys niin sisälle kuin ulospäinkin, jotta Euroopalla ja EU:lla olisi tarpeeksi painoarvoa saada sanomaansa läpi globaaleilla markkinoilla ja politiikassa. Yhtenäisyys ei tarkoita, että EU olisi yhtenäinen ilman eläväsitä keskustelua ja tiukkaa ajatustenvaihtoa. Yhtenäisyys voi tulla ainoastaan kestävästi tavalla, jossa erilaiset mielipiteet kohtaavat ja avoimen keskustelun kautta yhtenäisyys savutetaan ja parhaimmat ideat ja tavoitteet jäävät kaikille jäsenvaltioille yhteiseksi omaisuudeksi ja tavoitteeksi.

Äänestäjä keskiössä

Äänestäjillä, niin kuin sinä ja minä sanotaan olevan vahvoja tai ainakin vankkoja uskomuksia epäluulosta hallitsevia poliittisia instituutioita kohtaan. On valinnan aika, oletko valmis äänestämään ja vaikuttamaan minkälainen Euroopasta tulee vai oletko passiivinen vastaanottaja, joka hokee ”ei yhdellä äänellä ole vaikutusta”. Nyt on äänestämisen ja vaikuttamisen paikka. Europan parlamentin vaalit ovat tulossa toukokuussa ja silloin jokaisen ääni on samanarvoinen ja äänellä on yhtäläinen vaikuttamisen mahdollisuus. Ilman kansalaisten ääntä EU ja Eurooppa ovat köyhempiä ja yksioikoisempia instituutioiden ryppäitä, ilman todellista sidosta kansalaisiinsa. Ilman todellista elävää sidosta äänestäjiin, instituutiot jäävät ”kuoriksi” tai rituaalipaikoiksi, jossa toistetaan mantraa yhä uudelle, mutta ilman todellista vaikutusta tai sisältöä.

Edustuksellisuus

Kysymys ei ole vain instituutioiden velvollisuudesta ja halusta viestittää sanomaansa äänestäjille, on kyse myös äänestäjien halusta olla yhteydessä intuitioihin, jotka edustavat EU:ta sekä äänestäjien sanomaa vaaleissa Euroopan Parlamentti.

Näin ollen edustuksellinen demokratia pysyy elinvoimaisena, mikäli äänestäjät antavat sille mahdollisuuden. Tarvitaan niin äänestäjiä kuin äänitettäviä, jotta instituutioihin saadaan molempien ääni kuuluviin poliittisessa päätöksenteossa.  Äänestäjällä on mahdollisuus saada äänensä eli panoksensa vaikuttavaksi, joten tartu hetkeen ja vaikuta EU:n kehitykseen.

Kirjoittaja on Eurooppaliikkeen aktiivi ja todellinen eurooppalainen.