Tällä viikolla mepit osallistuvat täyistuntoihin sekä valiokuntatapaamisiin. Strasbourgin täysistunnossa mepit väittelevät ja äänestävät mm. COP 26 ilmastopaketista sekä EU:n budjetista vuodelle 2022. Tiistaina komission kollegio kokoontuu keskustellakseen mm. EU:n vastauksesta tilanteeseen Valko-Venäjän rajalla, pääomamarkkinaunionista sekä demokratian vahvistamisesta. Yleisten asioiden neuvosto keskustelee puolestaan uudesta teollisuuspolitiikasta.

Euroopan parlamentti
Mepit osallistuvat tällä viikolla täysistuntoon, jossa he väittelevät ja äänestävät mm. koronatilanteesta, Valko-Venäjän tapahtumista, oikeusvaltioperiaatteesta ja perusoikeuksista Sloveniassa sekä EU:n huippukokouksen jälkikuulemisesta Charles Michelin ja Ursula von der Leyenin kanssa. Tämän lisäksi sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ja TSTK -valiokunta keskustelevat lakiluonnoksesta verkkoalustojen sääntelyyn.

Euroopan komissio
Tällä viikolla komission kollegio kokoontuu keskustelemaan syksyn eurooppalaisesta ohjausjaksosta sekä pääomamarkkinaunionista. Korkea edustaja Borrell sekä komissaari Schinas johtavat keskustelua EU:n vastauksesta tilanteeseen Puolan ja Valko-Venäjän rajalla. Komissaari Jourova puolestaan johtaa keskustelua demokratian vahvistamisesta sekä vaalien loukkaamattomuuden paketista.

Eurooppa-neuvosto
Yleisten asioiden neuvosto vaihtaa näkemyksiään EU:n laajentumisesta tällä viikolla. Torstaina kilpailukykyneuvosto keskustelee digipalvelusäädöksestä sekä digimarkkinasäädöksestä. Tämän lisäksi ministereiden odotetaan antavan yhteenvedon “Space for everyone” -esityksestä sekä pitävän keskustelun “New Spacen” pitkän aikavälin kestävästä kehityksestä sekä rahoituksesta.

Suuri valiokunta
Eduskunta yhtyy valtioneuvoston kantaan komission ehdotuksesta EU:n digipalvelusäädökseen ja digimarkkinasäädökseen. Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan äänestyksen jälkeen. Komission asetusehdotuksen tavoitteena on edistää digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa ja laatia yleiset säännöt turvalliselle, ennakoitavalle ja luotettavalle verkkoympäristölle, jossa myös käyttäjien EU:n perusoikeuskirjan sisältämiä perusoikeuksia suojellaan tehokkaasti.

#EUViikossa
Lähde: EMI International ja Eduskunta
Kuva: Frederic Kröbel