Maanantaina euroryhmä kokoontuu tarkastelemaan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksia Euroopan taloudelliselle tilanteelle sekä yleisemmin tarkastelemaan budjettisuunnittelua vuodelle 2023. Tiistaina parlamentin ulkoasiainvaliokunta vaihtaa näkemyksiä EEAS:n kanssa Ukrainan väestön tilanteesta, kun taas keskiviikkona ihmisoikeuksien alivaliokunta keskustelee Ukrainan parlamentin ihmisoikeuksien komissaarin kanssa. Läpi viikon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta keskustelee sukupuolten välisestä tasapainosta sekä palkan yhdenvertaisuudesta muiden parlamentin valiokuntien kanssa. Tiistaista torstaihin talous- ja sosiaalikomitea pitää Civil Society Days -kansalaisyhteiskunnan konferenssin, jossa pohditaan vastauksia EU:ta tällä hetkellä kohtaaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Euroopan parlamentti
Tiistaina ulkoasiainvaliokunta vaihtaa näkemyksiä EEAS:n ja komission kanssa kansainvälisistä seurauksista Ukrainan väestön tilanteelle Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Keskiviikkona ihmisoikeuksien alivaliokunta keskustelee Ukrainan parlamentin ihmisoikeuksien komissaarin kanssa. Torstaina naisten oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon valiokunta kokoontuu keskustelemaan sukupuolten välisestä tasapainosta pörssiyhtiöiden alemmalla johtoportaalla.

Euroopan komissio
Komission kollegio kokoontuu keskiviikkona esittelemään Central Securities Depositories Reviewin, kun taas varapuheenjohtaja Dubravka Šuica osallistuu näkemysten vaihtoon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa EU:n lasten oikeuksien strategian toimeenpanosta. Torstaina komissaari Adina Valean vastaanottaa Dan Jørgensenin, Tanskan ilmasto- ja energiaministerin.

Eurooppa-neuvosto
Maanantaina EU:n sosiaali- ja terveysministerit kokoontuvat keskustelemaan työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kanssa siitä, kuinka parantaa sukupuolten välistä tasapainoa yhtiöiden johdossa. Euroryhmä kokoontuu tarkastelemaan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksia taloudessa. EU:n ympäristöministerit myös kokoontuvat ympäristöneuvoston kokoukseen etsimään sopimusta asetukseen pattereista sekä jätepattereista.

Suuri valiokunta 
Suuri valiokunta kuuli viime perjantaina valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk.) hiilirajamekanismista. Ecofin-neuvosto käsittelee direktiiviä globaalin vähimmäisverotustason täytäntöönpanosta monikansallisille yrityksille EU:ssa sekä tavoittelee yleisnäkemystä hiilirajamekanismia koskevasta asetusehdotuksesta. Molemmat ehdotukset ovat EU:n puheenjohtajamaa Ranskan prioriteetteja. Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan kannat molempiin ehdotuksiin äänestysten jälkeen, yhtyen valtioneuvoston kantoihin.

#EUViikossa
Lähde: Eduskunta ja EMI
Kuva: Christian Lue / UNSPLASH