Eurooppalainen Suomi hakee toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen joko syyskuun aikana tai sopimuksen mukaan. Toiminnanjohtaja suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen sääntömääräistä toimintaa, vastaa järjestön taloudesta, hallinnosta sekä operatiivisesta toiminnasta.

Toiminnanjohtaja kehittää järjestön toimintaa yhdessä työvaliokunnan ja laajasta kokoonpanosta koostuvan hallituksen kanssa, strategian, sääntöjen ja periaateohjelman puitteissa. Lisäksi toiminnanjohtaja on järjestön muiden työntekijöiden, kuten asiantuntijan ja harjoittelijoiden esihenkilö. Tällä hetkellä Eurooppalaisessa Suomessa työskentelee kaksi henkilöä, toiminnanjohtaja ja asiantuntija.

Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen:

 • hallituksen esittelijänä toimimisesta
 • operatiivisesta johtamisesta, toiminnasta ja kehitystyöstä
 • hallinnon ja talouden suunnittelusta ja kehittämisestä
 • hankkeisiin liittyvästä johtamis-, suunnittelu-, toteutus-, ja koordinointitehtävistä sekä raportoimisesta
 • henkilöstön johtamisesta ja henkilöstöratkaisujen valmistelusta hallitukselle
 • sidosryhmäyhteistyöstä ja yhteiskuntasuhteiden kehittämisestä ja ylläpidosta
 • edustamisesta julkisuudessa yhdessä hallituksen puheenjohtajiston kanssa
 • kansainvälisestä toiminnasta ja yhteydenpidosta kattojärjestö European Movement Internationaliin
 • muista hallituksen osoittamista järjestötoimintaan liittyvistä tehtävistä

Edellytämme toiminnanjohtajalta:

 • oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta ja kykyä mukautua muuttuviin haasteisiin
 • aiempaa kokemusta talous- ja järjestöhallinnosta
 • aiempaa kokemusta valtionapujen hakemisesta ja/tai hankkeiden suunnittelusta
 • valmiutta rakentaa järjestön toimintaa useiden erilaisten rahoituslähteiden kautta ja panostusta menestyksekkääseen varainhankintaan
 • kiinnostusta Euroopan unioniin ja Eurooppa-kysymyksiin

Odotamme toiminnanjohtajalta:

 • kokemusta vastaavista tehtävistä, kuten pääsihteerin tehtävistä tai työskentelystä kansalaisjärjestökentällä
 • valmiutta ottaa vastuuta konsepteista, kuten Eurooppa-päivä, EU-uraverkosto ja valtakunnallinen eurovaalikampanja
 • itsenäistä työskentelyä ja kykyä verkostojohtamiseen
 • erinomaista suomen kielen taitoa ja sujuvaa englannin kielen taitoa (esim. EU-hankehakemusten ja raporttien kirjoittaminen englanniksi)

Lisäksi katsomme eduksi:

 • tehtävään soveltuvan tutkinnon tai muut opinnot
 • kokemusta järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta

Toiminnanjohtajalta edellytetään valmiutta satunnaisiin ilta -ja viikonlopputöihin sekä matkustusvalmiutta.

Eurooppalainen Suomi tarjoaa toiminnanjohtajalle laajan yhteiskunnallisen ja ammatillisen verkoston Eurooppa-, EU- sekä kansainvälisen politiikan parissa. Työskentelemme yhteistyössä mm. EU-instituutioiden, ministeriöiden, ajatuspajojen, työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa. Toiminnanjohtajalla on ainutlaatuinen positio vaikuttaa suomalaiseen Eurooppa-keskusteluun. Toimistomme sijaitsee Eteläranta 10:ssä ja jaamme yhteisen toimiston Eurooppanuorten kanssa. Toimistolla on mukava työyhteisö, jonka yhteiskoko vaihtelee 2-5 henkilön välillä ja etätyö on mahdollista. 

Työsuhteessa sovelletaan kokonaistyöaikaa ja palkka on työsuhteen alussa 3300 euroa kuukaudessa. Palkkaa tarkastellaan vuosittain. Lisäksi työsuhteeseen kuuluvat puhelinetu, työterveyshuolto ja virikesetelietu. Työsuhteen koeaika on neljä kuukautta.

Tehtävää haetaan sunnuntaihin 4.9. klo 14:00 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella sekä ansioluettelolla, jotka tulee lähettää osoitteeseen tyovaliokunta@eurooppalainensuomi.fi. (Laita sähköpostin otsikoksi (TOIMINNANJOHTAJA 2022). Haastattelut tehtävään järjestetään etänä perjantaina 9.9.2022 iltapäivästä ja alkuillasta. Valinta tehdään 12.-16.9.2022 välillä.

Uuden toiminnanjohtajan odotetaan aloittavan syyskuun aikana tai (sopimuksen mukaan).

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Lisätietoa: 

Jesse Jääskeläinen

Toiminnanjohtaja

p. 0405420990

jesse.jaaskelainen@eurooppalainensuomi.fi