Euroopan Parlamentin täysistunto kokoontuu tällä viikola Brysselissäm keskiviikkona ja torstaina äänestääkseen useista asiakirjoista, kuten oikeusvaltioperiaatteen raportista torstaina. Ulkomaista sekaantumista EU:n demokraattsiin prosesseihin käsitelevä erityisvaliokunta käsittelee samana päivänä suosituksia, uudistuksesta liittyen läpinäkyvyyteen ja yhtenäisyyteen Euroopan Parlamentin säännöissä.

Televiestintä ja energianeuvosto keskustelee tiistaina EU:n energiamarkkinoiden tarkastelusta. Komission varapuheenjohtaja Vĕra Jourová puhuu monenvälisyydestä ja demokratiasta perjantaina.

Euroopan Parlamentti

COVID-19 pandemiaa käsittelevä erityisvaliokunta kokoontuu tiistaina käsittelemään, mitä opittiin sekä suosituksista tulevaan. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta keskustelee samana päivänä hiilineutraalin teollisuuden ja kriittisten raaka-aineiden säädöksistä.

Täysistunnossa päätetään torstaina Euroopan osaamisen teemavuodesta 2023.

Euroopan Komissio

Komissaarien kollegio tapaa keskiviikkona keskustellakseen lääkelainsäädännön, lasten lääkkeitä ja harvinaisia ​​sairauksia koskevan EU:n lainsäädännön tarkistamisesta ja neuvoston suosituksesta, joka koskee EU:n toimien tehostamista mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi.

Komissaari Janusz Wojciechowski osallistuu samana päivänä Yhdysvaltain suurlähettilään Brysselin edustuston vastaanotolle Yhdysvaltain ja EU:n kauppasuhdetta koskien.

Eurooppa-neuvosto

Televiestintä ja energianeuvosto keskustelee tiistaina Brysselissä. Ministerit pyrkivät näkemykseen kaasu- ja vetypaketista sekä sopimukseen ehdotuksesta jatkaa maakaasun vapaaehtoista vähentämistä 15 prosentilla ennen talvea annettua neuvoston asetusta.