Tiistaina kansainvälisen naistenpäivän yhteydessä Euroopan parlamentti keskustelee EU:n toimintasuunnitelmasta sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi. Maanantaina ja tiistaina Ranskan puheenjohtajuus pitää Euroopan ilmastokokouksen Nantesissa. Torstaina ja perjantaina valtiojohtajat kokoontuvat epäviralliseen tapaamiseen Versaillesiin, perjantaina ja lauantaina Euroopan tulevaisuuskonferensissa järjestetään puolestaan täysistunto, jossa käydään läpi suosituksia Euroopan kansalaispaneelista Strasbourgista.

Euroopan parlamentti
Maanantaina ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta keskustelee varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kanssa Ukrainan sodan vaikutuksista ilmastopolitiikkaan sekä Euroopan vihreään siirtymään, kun taas tiistaina mepit käyvät läpi EU:n ulkopolitiikkaa korkea edustaja Josep Borrellin kanssa.

Euroopan komissio
Komission kollegio kokoontuu tiistaina keskustelemaan uudesta toimintasuunnitelmasta “A European Growth Model: towards a green, digital and resilient economy”, kun taas komissaari Gabriel antaa avauspuheenvuoron “Launch of the Monitoring Portal for the European Commission’s Gender Equality Strategy” -tapahtumassa samaisena päivänä.

Eurooppa-neuvosto
Maanantaina kehitysavusta vastaavat ministerit keskustelevat yhteistyön haasteista kehitysavun saralla, kun taas kulttuuriministerit kokoontuvat maanantaina ja tiistaina Angersissa epäviralliseen tapaamiseen, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan sitoutumista kulttuuriseen ja kielelliseen diversiteettiin Eurooppalaisen yhteiskunnan tukipilarina.

Suuri valiokunta
Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) antoivat viime viikon perjantaina suurelle valiokunnalle tilannekatsaukset Ukrainan sodan vaikutuksista Euroopan energia- ja maataloussektoreihin.

Energia-asioista vastaavien ministereiden ylimääräinen EU:n neuvoston kokous keskusteli tilanteesta erityisesti valmiustilan, toimitusvarmuuden ja mahdollisten hätätoimenpiteiden kannalta sekä keinoista auttaa Ukrainaa. Useat jäsenvaltiot toivat esille mm. tukensa liittää Ukraina eurooppalaiseen sähköverkkoon sekä tarpeen nopeasti vähentää EU:n riippuvuutta venäläisestä energiasta.

#EUViikossa
Lähde: EMI ja Eduskunta
Kuva: Carl Campbell / UNSPLASH