Tämä viikko on nimitetty Euroopan tasa-arvoviikoksi, ja sisältää keskusteluita sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan unionin politiikoissa Euroopan parlamentin valiokuntien kokouksissa. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta äänestää keskiviikkona Euroopan parlamentin ehdotuksista perussopimusten muuttamiseksi. Torstaina EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet aloittavat Brysselissä Eurooppa-neuvoston kokouksen, jossa keskustelujen odotetaan keskittyvän Ukrainaan, monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-2027, talouteen, maahanmuuttoon sekä Israelin ja Gazan tilanteeseen. 

Euroopan parlamentti  

Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien valiokunta antaa maanantaina selvitystyön perusteella päätelmänsä siitä, noudattaako Frontex perusoikeuksia. Ympäristövaliokunta antaa tiistaina kantansa lakiehdotukseen, jolla otetaan käyttöön uusia kestävyysvaatimuksia pakkausten käytölle ja uudelleenkäytölle. Keskiviikkona teollisuusvaliokunta antaa kantansa Net-Zero Industry Act -lakiin, jonka tavoitteena on auttaa siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen. Torstaina kansalaisvapauksien valiokunta vahvistaa kantansa lakiehdotukseen, jonka tarkoituksena on torjua lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin levittämistä ja suojella lapsia verkossa. 

Euroopan komissio  

Varapuheenjohtaja Věra Jourová puhuu maanantaina tilaisuudessa “Äänestys Euroopan tulevaisuudesta: osallistumisen ja äänestysaktiivisuuden tukeminen vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleissa”. Tiistaina pidettävässä komissaarien kollegiossa EU-komissaarien odotetaan käsittelevän muun muassa Euroopan tuulivoimapakettia ja raporttia investoinneista puhtaaseen teknologiaan. Torstaina varapuheenjohtaja Schinas aloittaa virkamatkansa Sao Paolossa Brasiliassa. 

Euroopan unionin neuvosto 

Pääministerit kokoontuvat maanantaina ulkoasiainneuvostoon keskustelemaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan sekä Palestiinan ja Israelin tilanteesta. Tiistaina yleisten asioiden neuvosto käy maakohtaisen keskustelun vuotuisen oikeusvaltion periaatteita koskevan vuoropuhelun puitteissa. Tämän jälkeen keskiviikkona järjestetään EU:n johtajien ja työmarkkinaosapuolten kokous kolmikantaista sosiaalista huippukokousta varten. Samanaikaisesti Eurooppa-neuvoston kanssa euroalueen jäsenvaltioiden EU-ministerit kokoontuvat eurohuippukokoukseen.

Suuri valiokuntaSuuri valiokunta käsitteli tänään EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston ja yleisten asioiden neuvoston tulevien kokousten aiheita.Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) kertoi suurelle valiokunnalle Itämeren kalastuskiintiöitä koskevien neuvottelujen tilanteesta. Kiintiöistä on tarkoitus sopia maatalous- ja kalastusneuvostossa 23.–24. lokakuuta. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz (r.) esitteli suurelle valiokunnalle 24. lokakuuta pidettävän yleisten asioiden neuvoston kokouksen asioita. Suuren valiokunnan keskustelussa esille nousivat ensi viikon Eurooppa-neuvoston valmisteluun liittyvät kysymykset EU:n monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksesta, Ukrainan tukemisesta, EU:n kilpailukyvystä ja valtiontukipolitiikasta sekä muuttoliikepolitiikasta.