Useat valiokunnat kokoontuvat tällä viikolla Euroopan parlamentissa. 

Kansainvälisen kaupan valiokunta kokoontuu neuvottelemaan EUn ja Yhdysvaltojen kauppasuhteiden nykytilanteesta maanantaina.

Keskiviikon kolmikantahuippukokouksessa aiheina ovat tasapuolisten toimintaedellytysten palauttaminen, osaamisohjelma ja yhtenäismarkkinoiden kestävyyden lisääminen.

Komission varapuheenjohtaja Jourová osallistuu Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kokoukseen “Yhdessä demokratian puolesta: työnantajat, työntekijät ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt työskentelevät kestävän demokraattisen tulevaisuuden puolesta” torstaina. 

Euroopan parlamentti

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta tapaa keskiviikkona keskustellakseen ilmanlaadusta ja sen parantamisesta euroopassa. 

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielin asioiden valiokunta ja ulkoasiainvaliokunta pitävät julkisen kuulemisen mahdollisista sopimusmuutoksista EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

 Euroopan komissio

Komissaarien kollegio tapaa keskiviikkona keskustellakseen kuluttaja paketista perusteluja ympäristö väittämistä ja tavaroiden kestävästä kulutuksesta. 

Varapuheenjohtaja Schinas puhuu torstaina 10. Euroopan kyberturvallisuus kokouksessa.

Eurooppa-neuvosto

Ulkoasiainneuvosto tapaa maanantaina käsitelläkseen Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan. EUn puolustusministerit ottavat osaa yhteiseen istuntoon, jossa keskustellaan strategisen kompassin täytäntöönpanosta vuoden kuluttua sen hyväksymisestä.

Maatalous- ja kalastusneuvosto käy samana päivänä keskustelua komission uudesta toimenpidepaketista EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan kestävyyden ja sietokyvyn lisäämiseksi.