Toiminnanjohtaja Aku Aarva valittiin European Movement Internationalin hallitukseen toimikaudelle 2021-2023.

TOIMINNANJOHTAJA AKU AARVA VALITTU EUROPEAN MOVEMENT INTERNATIONALIN HALLITUKSEEN

Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Aku Aarva on valittu ainoana suomalaisena ja pohjoismaalaisena edustajana kansainvälisen European Movement Internationalin (EMI) hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2021-2023. Valinta tehtiin järjestön vuosikokouksessa 19-20.11.2020. Kokoukseen osallistui toistasataa kokousedustajaa 34 kansallisesta jäsenjärjestöstä ja 39 kansainvälisestä organisaatiosta.

European Movement International on suurin eurooppalaisten järjestöjen yleiseurooppalainen verkosto. Se toimii 34 maassa ja kattaa 38 kansainvälistä yhdistystä, jotka kokoavat yhteen Euroopan kansalaisyhteiskunnan, liike-elämän, ammattiliitot, kansalaisjärjestöt, poliittiset puolueet, paikallisviranomaiset ja korkeakoulut. Yli 70 vuotta sitten perustettu järjestö kannattaa eurooppalaista yhteistyötä ja integraatiota, joka perustuu rauhan, demokratian, vapauden, solidaarisuuden, tasa-arvon, ikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien kunnioittamise ja oikeusvaltion periaatteisiin.

”Olen onnellinen ja kiitollinen saamastani laajasta ja Euroopan läpileikkaavasta luottamuksesta toimia European Movement International hallituksessa tulevalla kaudella. EMIn rooli eurooppalaisten arvojen puolustajana ja kansalaisyhteiskunnan keskeisenä yhteenkokoajana on kriittisen tärkeä tulevien vuosien aikana, kun jatkamme dialogia Euroopan tulevaisuudesta. Minulle on kunnia antaa oma panokseni tälle työlle”, toteaa European Movement Internationalin hallitukseen valittu Aku Aarva.

Aarva muistuttaa, että kansalaisyhteiskunnan on oltava voimakkaasti läsnä vuoden 2021 alussa käynnistyvässä Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa ja European Movement International ja sen kansallinen jäsenjärjestö Eurooppalainen Suomi ovat luonnollisia keskustelun vetureita Suomessa ja Euroopassa. Ilman kansalaisten vahvaa osallisuutta ja hyväksyntää koko eurooppalaiselta projektilta putoaa pohja.

European Movement Internationalin hallitus muodostuu puheenjohtajasta, rahastonhoitajasta, kuudesta varapuheenjohtajasta ja 12 hallituksen jäsenestä. Vuosikokous valitsi järjestön puheenjohtajaksi europarlamentaarikko Eva Maydellin (EPP). Koko hallituksen kokoonpano on nähtävissä European Movement Internationalin verkkosivuilta.

European Movement International on suurin eurooppalaisten organisaatioiden yleiseurooppalainen verkosto. Se toimii 34 maassa ja kattaa 38 kansainvälistä yhdistystä, jotka kokoavat yhteen Euroopan kansalaisyhteiskunnan, liike-elämän, ammattiliitot, kansalaisjärjestöt, poliittiset puolueet, paikallisviranomaiset ja korkeakoulut.

Lisätietoja:
Jesse Jääskeläinen
asiantuntija     
Eurooppalainen Suomi 
+358 40 542 0990
jesse.jaaskelainen[a]eurooppalainensuomi.fi

Aku Aarva
toiminnanjohtaja, EMIn hallituksen jäsen 2021-2023
Eurooppalainen Suomi
+358 41 432 6510
aku.aarva[a]eurooppalainensuomi.fi