Eurooppalainen Suomi ry on seurannut huolestuneena Valko-Venäjän epärehellisiä presidentinvaaleja seurannutta yhteiskunnallista kuohuntaa maassa. Mielenosoitukset, lakot ja valkovenäläisten kuuluva huuto demokratian ja vapauden puolesta ei ole jäänyt huomaamatta Euroopan unionilta ja lukuisilta mailta, jotka ovat tuominneet presidentti Aleksandr Lukašenkan vilpillisen toiminnan ja kansalaisiin kohdistetun väkivallan. Laittomat pidätykset, poliisiväkivalta ja oppositiopoliitikkojen pelottelu on järkyttänyt ja avannut eurooppalaisten silmät Valko-Venäjän tilanteelle. Nyt ei ole aika kääntää katsetta pois Valko-Venäjän tapahtumista eikä jättää maan kansalaisia oman onnensa nojaan.

”Presidentinvaalit eivät olleet vapaat, eivätkä oikeudenmukaiset. Valko-venäläisten omaa tahtoa on kunnioitettava. Tuomitsen jyrkästi Valko-Venäjän oppositioon kohdistuneet väkivaltaisuudet. Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitus, mukaan lukien sananvapaus, ovat demokratian tunnusmerkkejä.  Näiden arvojen kunnioituksen sijaan Lukashenkan hallinto on polkenut niitä maahan. On ensisijaisen tärkeää, että Valko-Venäjän hallitus käy avointa vuoropuhelua opposition kanssa väkivallan ehkäisemiseksi ja demokratian edistämiseksi.

EU:n toiminnan tulee tukea rauhanomaista ratkaisua. EU:n tulee yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa tukea ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokraattista kehitystä sen lähialueilla. EU:n tulee samalla vahvasti korostaa, että tilanne Valko-Venäjällä on ratkaistava ilman toisen valtion väliintuloa”, toteaa Eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto.

Euroopan unioni on komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin toimesta tuominnut oppositioon kohdistuvan tutkinnan perusteettomaksi ja Valko-Venäjän vaalit epärehellisiksi sekä vaatinut presidentti Lukašenkaa lopettamaan mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta.

Painostaakseen Valko-Venäjän poliittista eliittiä, Euroopan unioni suunnittelee talouspakotteiden asettamista avainhenkilöitä kohtaan.

”Presidentti Lukašenkan on nyt syytä kuunnella kansalaisiaan, jotta maa voi saavuttaa yhteiskuntarauhan. Valko-Venäjän poliittisen tilanteen eskaloituminen on uhka paitsi maan kansalaisille myös Euroopan vakaudelle. Euroopan unionin on otettava nykyistä voimakkaampi rooli demokratian ja kansalaisten oikeuksien sekä eurooppalaisten arvojen puolustajana. Tilanteen ratkaisu edellyttää vuoropuhelua, jonka edistämisessä Euroopan unionin tulisi toimia aloitteellisesti ja nopeasti”, vaatii Eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Tulevaisuuden kannalta on kriittisen tärkeää, että maan orastavaa demokratiakehitystä tuetaan voimakkaasti ja monella tavoin. Euroopan unionilla on keinovalikoimassaan lukuisia pehmeitä keinoja, joilla Valko-Venäjää voidaan paitsi tukea myös auttaa selviytymään tulevina myllerryksen vuosina. Nämä keinot on otettava täysimääräisesti käyttöön samalla, kun Valko-Venäjän hallitsevaan poliittiseen eliittiin kohdistetaan taloudellista painostusta. Euroopan unionin on kannateltava demokratian soihtua maailmassa ja erityisesti omassa naapurustossaan. Se on meidän velvollisuutemme myös valkovenäläisiä naapureitamme kohtaan.

Helsingissä 25.8.2020

Eurooppalainen Suomi ry

Ville Kaunisto                                           Eveliina Heinäluoma
puheenjohtaja                                          varapuheenjohtaja
kansanedustaja                                        kansanedustaja