VUODEN EUROOPPALAINEN

3

VUODEN EUROOPPALAISET

Pia Liimatainen
2024

Vuoden eurooppalaiseksi 2024 valittiin Tapiolan lukion opettajaPia Liimatainen. Liimatainen on vuosien ajan omassa työssään edistänyt keskustelua ja tietoisuuden lisäämistä Eurooppaan ja kansainvälisiin kysymyksiin liittyvissä poliittisissa, yhteiskunnallisisssa ja inhimillisissä kysymyksissä. Hän on hyvin pitkäjänteisesti kasvattanut oppilaitaan eurooppalaisiksi toimijoiksi. EU-opintokokonaisuuksien rakentamisesta erinäisiin tempauksiin, kuten opiskelijoiden marssiin EU-vaaleissa äänestämisen puolesta vuonna 2019, Liimatainen on tuonut Eurooppaa ja eurooppalaisuutta lähemmäs nuoria opiskelijoita sekä tehnyt monimutkaisista aiheista helpommin lähestyttäviä. Vuoden eurooppalainen -tunnustuksella kiitettiin Liimataista hänen pitkäjänteisestä, ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti tärkeästä työstä eurooppalaisten arvojen ja demokratian puolesta

Eurooppalainen Suomi valitsi Vuoden eurooppalaiseksi 2023 Ulkopoliittisen instituutin EU-ohjelmajohtaja Juha Jokelan. Jokelan kyky tehdä monimutkaisista EU-asioista kansalaisille helposti omaksuttavia sekä hänen väsymätön työnsä faktapohjaisen keskustelun edistämisen hyväksi on laajasti arvostettua. Aikana, jolloin ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat ovat entistä painavempia sekä Euroopassa että Suomessa, Jokelan rauhallinen ja asiantunteva tyyli nostaa esiin ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita poliittisen päätöksenteon tueksi on erityisen ansiokasta.

Juha Jokela
2023

Juha Jokela
2023

Eurooppalainen Suomi valitsi Vuoden eurooppalaiseksi 2023 Ulkopoliittisen instituutin EU-ohjelmajohtaja Juha Jokelan. Jokelan kyky tehdä monimutkaisista EU-asioista kansalaisille helposti omaksuttavia sekä hänen väsymätön työnsä faktapohjaisen keskustelun edistämisen hyväksi on laajasti arvostettua. Aikana, jolloin ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat ovat entistä painavempia sekä Euroopassa että Suomessa, Jokelan rauhallinen ja asiantunteva tyyli nostaa esiin ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita poliittisen päätöksenteon tueksi on erityisen ansiokasta.

Antti Kuronen
2022

Eurooppalainen Suomi valitsi 2022 tunnustuksen saajaksi Ylen toimittaja Antti Kurosen. Kuronen on tullut erityisen tutuksi suurelle yleisölle työskennellessään ulkomaantoimittajana Ukrainassa. Kuronen on edistänyt työllään keskustelua ja tietoisuutta Eurooppaan ja kansainvälisiin kysymyksiin liittyvissä poliittisissa, yhteiskunnallisissa ja inhimillisissä kysymyksissä jo useiden vuosien ajan.

Timo Miettinen on eurooppalaiseen filosofiaan, aatehistoriaan ja politiikkaan erikoistunut tutkija Helsingin yliopistosta. Miettinen toimii Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen johtajana sekä tiiminvetäjänä Suomen Akatemian rahoittamassa Eurostories-huippuyksikössä. Tutkimustyössään hän on keskittynyt muun muassa saksalaiseen poliittiseen ja taloudelliseen ajatteluun, historianfilosofiaan sekä filosofisiin Eurooppa-käsityksiin. ​

Timo Miettinen
2021

Timo Miettinen
2021

Timo Miettinen on eurooppalaiseen filosofiaan, aatehistoriaan ja politiikkaan erikoistunut tutkija Helsingin yliopistosta. Miettinen toimii Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen johtajana sekä tiiminvetäjänä Suomen Akatemian rahoittamassa Eurostories-huippuyksikössä. Tutkimustyössään hän on keskittynyt muun muassa saksalaiseen poliittiseen ja taloudelliseen ajatteluun, historianfilosofiaan sekä filosofisiin Eurooppa-käsityksiin. ​

Susanna Turunen
2020

Toimittaja, EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen on urallaan keskittynyt lähes viidentoista vuoden ajan erityisesti EU-asioihin ja toiminut sekä EU-erikoistoimittajana Suomessa että useaan otteeseen EU-kirjeenvaihtajana Brysselissä.​

Hän on meritoitunut EU- ja Eurooppa-asioiden esiintuojana kotimaan mediassa ja toimittaa nykyisin muun muassa Ylen laajaa suosiota nauttivaa Eurooppa-uutiskirjettä.​

HISTORIAA

Eurooppalainen Suomi myönsi Suomen 25-vuotisen EU-jäsenyyden kunniaksi ensimmäistä kertaa Vuoden eurooppalainen -tunnustuksen vuonna 2020. Historian ensimmäiseksi Vuoden eurooppalaiseksi valittiin vuonna 2020 Ylen EU-kirjeenvaihtaja ja pitkäaikainen toimittaja Susanna Turunen. Seuraavana vuonna Vuoden eurooppalaiseksi 2021 Helsingin yliopiston Eurooppatutkimuksen keskuksen johtaja, dosentti Timo Miettinen,  ja vuonna 2022 oli vuorossa Ylen toimittaja Antti Kuronen.

Vuosittain Eurooppa-päivänä 9.5. jaettava tunnustus myönnetään kiitokseksi ansiokkaasta eurooppalaisten arvojen, kansainvälisen yhteistyön ja demokratian puolesta tehtävästä työstä. Vuoden eurooppalainen -tunnustuksen myöntämisestä päättää Eurooppalaisen Suomen hallitus saapuneiden esitysten pohjalta.​​

Kriteeristö​
Vuoden eurooppalaiseksi valittavan henkilön on täytettävä seuraavat kriteerit:​

  • Henkilön on oltava yli 30-vuotias Euroopan unionin kansalainen​
  • Henkilö on työssään ja toimissaan edistänyt vähintään yhtä seuraavista teemoista:​
   • Eurooppalaisten arvojen toteutumista​
   • Eurooppalaista ja/tai kansainvälistä yhteistyötä​
   • Demokratian toteutumista Suomessa, Euroopassa ja/tai maailmalla
  • Henkilö on toiminnallaan edistänyt keskustelua ja tietoisuuden lisääntymistä Euroopan unioniin ja Eurooppaan liittyvissä poliittisissa, yhteiskunnallisissa ja inhimillisissä kysymyksissä.