MIKÄ EUROOPPALIIKE?

3

MITÄ TEEMME?

EU-keskustelun herättäjä ja ravistelija

Vaikutamme kansalaisten ja päättäjien mielipiteisiin EU-politiikan keskeisistä kysymyksistä ja edistämme rakentavaa ja osallistavaa yhteiskunnallista keskustelua.

Visioimme ennakkoluulottomasti sitä, miltä Eurooppa tulevaisuudessa näyttää.

Kerromme kehitystyöstämme sekä trendeistä ympärillämme ja autamme suomalaisia ymmärtämään muuttuvaa maailmaa.

Tarjoamme verkostomme asiantuntemuksen päättäjien, vaikuttajien ja median käyttöön Suomen EU-poliittisen keskustelun vahvistamiseksi.

Tuotamme faktapohjaisia avauksia yhteis-kunnallisen keskustelun ja kannanmuodostuksen tueksi. 

Syvennämme kansalaisten EU-perustietoa analysoiduilla ulostuloilla ja vaikutamme yleiseen mielipiteeseen faktapohjaisesti.

Fakta- ja tietolähde

Fakta- ja tietolähde

Tarjoamme verkostomme asian-tuntemuksen päättäjien, vaikuttajien ja median käyttöön Suomen EU-poliittisen keskustelun vahvistamiseksi. Tuotamme faktapohjaisia avauksia yhteis-kunnallisen keskustelun ja kannanmuodostuksen tueksi. Syvennämme kansalaisten EU-perustietoa analysoiduilla ulostuloilla ja vaikutamme yleiseen mielipiteeseen faktapohjaisesti.

EU-asian-tuntemuksen yhteentuoja

Tarjoamme arvopohjaamme sitoutuville yhteiskunnallisille toimijoille paikan pyöreästä pöydästä, jonka äärellä käydä dialogia Euroopan unionista. 

Kokoamme yhteen maan johtavat EU-politiikan asiantuntijat ja vaikuttajat tukemaan Suomen EU-linjan muodostamista ja järjestön tavoitteiden edistämistä. 

Toimimme ajatushautomomaisesti uuden tiedon tuottamiseksi ja analysoimiseksi.

Eurooppalainen Suomi on suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö ja osa 34 maassa toimivaa kansainvälistä European Movement Internationalia (EMI). 

Vaikutamme kattojärjestömme EMI:n ja sen 34 maassa toimivien kansallisten jäsenjärjestöjen sekä 38 kansainvälisen jäsenyhdistyksen kanssa Euroopan unioniin ja sen jäsenmaiden toteuttamaan politiikkaan.

Kansainvälinen Eurooppaliike

Kansainvälinen Eurooppaliike

Eurooppalainen Suomi on suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö ja osa 34 maassa toimivaa kansainvälistä European Movement Internationalia (EMI). Vaikutamme katto-järjestömme EMI:n ja sen 34 maassa toimivien kansallisten jäsenjärjestöjen sekä 38 kansain-välisen jäsenyhdistyksen kanssa Euroopan unioniin ja sen jäsen-maiden toteuttamaan politiikkaan.

Eurooppalaisten arvojen puolesta

Eurooppaliikkeen keskeisiä periaatteita ovat osallisuus, yhteisöllisyys, yhteistyö, asiantuntijuus ja eurooppalaisuus. Olemme sitoutuneet eurooppalaisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate.​

VISIO & MISSIO

VISIO

Parempaa Eurooppaa rakentamassa

Autamme suomalaisia ymmärtämään muuttuvaa maailmaa. Kerromme aktiivisesti trendeistä ympärillämme sekä työstä, jota teemme. ​

Visioimme Euroopan tulevaisuutta ja haastamme vakiintuneet käsitykset Suomessa ja Euroopassa. ​

Ravistelemme suomalaisten käsitystä Euroopan tulevaisuudesta ja puolustamme eurooppalaisia arvoja maailmalla.

Eurooppalaisuus on suomalaisille tärkeä asia. Euroopan unionin kannatus Suomessa on korkea, koska me tiedämme, että EU:ta tarvitaan eurooppalaisten ja globaalien ongelmien ratkomiseen. Modernien ja globaalien haasteiden ylittäminen ei onnistu kansallisilla ratkaisuilla.​

Haluamme myötävaikuttaa rauhan, demokratian, vapauden, solidaarisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan yhtenäisen Euroopan luomiseen.​

MISSIO

Maan johtava Eurooppa-keskustelun herättelijä ja eurooppalaisten arvojen puolustaja

MISSIO

Maan johtava Eurooppa-keskustelun herättelijä ja eurooppalaisten arvojen puolustaja

Eurooppalaisuus on suomalaisille tärkeä asia. Euroopan unionin kannatus Suomessa on korkea, koska me tiedämme, että EU:ta tarvitaan eurooppalaisten ja globaalien ongelmien ratkomiseen. Modernien ja globaalien haasteiden ylittäminen ei onnistu kansallisilla ratkaisuilla.​


Haluamme myötävaikuttaa rauhan, demokratian, vapauden, solidaarisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan yhtenäisen Euroopan luomiseen.​

STRATEGISET TAVOITTEET

1

Keskeiset järjestön arvopohjan jakavat kansalaisyhteiskunnan toimijat haluavat liittyä Eurooppaliikkeen jäseniksi ja osallistua liikkeen toimintaan.​

2

Eurooppalainen Suomi on tunnettu ja johtava Eurooppa- ja EU-politiikan keskustelun herättäjä ja eurooppalaisten arvojen puolustaja.

3

Suomalaisten selkeä enemmistö tukee Euroopan unionin jäsenyyttä ja eurooppalaisen yhteistyön syventämistä.

4

Eurooppalainen Suomi on tunnettu vaikuttaja suomalaisten europarlamentaarikoiden ja EU-päättäjien sekä -puolueiden keskuudessa.

5

Eurooppalainen Suomi on aktiivinen, arvostettu ja vaikutusvaltainen osa kansainvälistä Eurooppaliikettä (EMI).

6

Euroopan unioni kasvaa, kehittyy ja syventää yhteistyötään eurooppalaisten arvojen ja kansainvälisen Eurooppaliikkeen poliittisten tavoitteiden pohjalta.