Tulevaisuutemme päättäjät, vaikuttajat ja tekijät olemme me, nuoret. Euroopan unioni tarjoaa ainutlaatuisen työympäristön, jossa kasvaa ja vaikuttaa. Työ EU:ssa vaikuttaa kaikkiin Euroopan unionin kansalaisiin ja juuri siksi on tärkeää, että  suomalaiset nuoret lähtevät EU-uralle. Vaikuttamalla EU:ssa, vaikutat myös Suomessa. 

EU työllistää yhteensä yli 40 000 työntekijää. Suomalaisten osuus on noin 2,5%, joka vastaa alle tuhatta työntekijää. Näistä työntekijöistä nuorten prosentuaalinen osuus on pieni, kuten nuorten osuus koko organisaatiossa. EU:ssa työskentelevien ikärakenteeseen on tulossa muutos, kun eläköityvät virkamiehet ja muut työntekijät jättävät työuransa taakseen, jolloin on nuorten aika tarttua tilaisuuteen. 

Tulevaisuudessa tarvitsemme yhä monipuolisempaa tietotaitoa ja näkemyksiä, jotka muovaavat Euroopan unionia oikeaan suuntaan ja auttavat ratkaisemaan olemassa olevia ja tulevia kriisejä. Sanonta “nuorissa on tulevaisuus” pitää todella paikkansa, mutta mikäli nuoria ei ole mukana työskentelemässä EU:n eri toimielimissä, ei nuorten ääni pääse kuuluviin eivätkä nuoret pääse vaikuttamaan päätöksentekoon eli tulevaisuuteensa. Nuorten lähtiessä EU-urille saadaan yhä enenevissä määrin nuorten näkökulmaa esille päätöksenteossa ja vaikuttamistyössä ja näin ollen nuoret pääsevät konkreettisesti muovaamaan oman näköistä tulevaisuutta. 

EU-uralle lähtemisen ytimessä on Euroopan unionin jakamat arvot, joita eri työnkuvissa pääsee toteuttamaan. Yleisestä oletuksesta poiketen, EU työllistää laajasti eri alojen osaajia kuten tulkkeja, kääntäjiä, lakimiehiä, lääkäreitä, viestinnän ammattilaisia sekä asiantuntijota ja monia muita alansa osaajia. EU:n toimielimet muodostavat suuren organisaation, joka tarvitsee jokaisen työpanosta riippumatta siitä, mitä työtä tekee. Työpaikkoja Euroopan unionilla on yhteensä kymmeniä tuhansia – vaihtoehtoja siis riittää, etenkin nuorille.

EU mahdollistaa työskentelyn kansainvälisessä ja opettavaisessa ympäristössä, josta voi avautua ovia monipuolisiin mahdollisuuksiin uralla etenemiseen. Uran luominen kansainvälisessä työympäristössä on nuorelle tilaisuus verkostoitua ja samalla avartaa omaa maailmankuvaansa. On välttämätöntä, että EU:n toiminnassa ja päätöksenteossa kuuluu nuorten ääni ja näkökulma, jotta saadaan uusia innovatiivisia ratkaisuja. Nuorten lähtiessä EU-urille, tuovat he mukanaan arvokkaan näkökulman käsiteltäviin aiheisiin ja vaikuttavat konkreettisesti EU:n toimintaan. Näin ollen toiminnassa ja päätöksenteossa esille nousee moninaisemmin eri ikäluokkien näkemykset ja tietotaito. Nuorten osallisuus tekee EU:n päätöksistä yhä tasa-arvoisempia ja eri näkökulmat huomioon ottavia. 

Ura EU:lla sopii erinomaisesti nuorille, joita kiinnostaa Euroopan unionin toiminta, kansainvälisyys ja tärkeä vaikuttamistyö. Työmahdollisuuksia ja erilaisia mielenkiintoisia teemoja löytyy unionista laidasta laitaan. EU-uralle lähtevä pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan ja tietotaitoaan merkittävien työtehtävien parissa monin eri tavoin, samalla kehittäen omaa ammattitaitoaan. Työn kautta nuoret pääsevät myös aidosti vaikuttamaan Euroopan unionin toimintaan ja sen tulevaisuuteen sekä olemaan mukana rakentamassa yhä parempaa Eurooppaa. 

Vuosi 2022 valikoitui nuorten teemavuodeksi, koska nuorison ääni haluttiin kuuluviin. Teemavuoden loputtua nuorten mielipiteitä ja näkemyksiä tarvitaan yhä, ja siksi on tärkeää, että nuorten ääni tulee kuulluksi siellä, missä päätökset tehdään. Paremman Euroopan edistämiseksi vaikuttamismahdollisuuksia on monia, mutta EU:n ytimessä se on vaikuttavinta. Yksi tapa rakentaa meidän nuorten yhteistä tulevaisuutta niin Suomessa kuin koko Euroopassa on suunnata kohti EU-uraa!

Eurooppalaisen Suomen ja Eurooppanuorten tänä syksynä aloittamat EU-urakoulutukset tarjoavat tietoa laajasti eri Euroopan unionin toimielinten työpaikoista sekä harjoittelupaikoista, joista moni nuori on saanut oman uransa aluilleen. Rohkeasti tilaisuuksiin tarttuminen, tietotaidon kartuttaminen ja oman mielipiteen esille nostaminen voivat avata ovet EU-uralle, jossa jokaisen nuoren työpanos on arvokas.

Vilma Kujala
hankekordinaattori, Eurooppanuoret

Michelle Lyijynen
korkeakouluharjoittelija, Eurooppanuoret