Demokratian kehitys on ollut kuuma puheenaihe viimeaikaisessa EU-keskustelussa. Erityistä huolenaihetta on nostanut Puolan ja Unkarin oikeusvaltiokehitys, sillä maat ovat vuosi vuodelta luisuneet lähemmäksi autoritaarista hallintomuotoa. EU:lla onkin yhä enemmän paineita vastata jäsenmaidensa oikeusvaltioiden heikkenemiseen ja tämä oli myös Suomelle tärkeä teema sen puheenjohtajuuskaudella vuonna 2019.

Suomi nosti puheenjohtajuuskaudellaan esiin oikeusvaltiomekanismin, joka suojaisi EU-varoja oikesuvaltioperiaatteen rikkeiltä. Näin EU-varoja voitaisiin olla toimittamatta maille, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta. Mekanismin käyttöönotossa ollaan kuitenkin oltu hitaita. 

Myöskin EU-instituutioita ollaan arvosteltu epädemokraattisuudesta. Esimerkiksi Spitzenkandidat -prosessi, jossa EU:n poliittiset ryhmät valitsevat kandidaattinsa komission puheenjohtajaksi, ja puheenjohtajaksi valitaan eurovaaleissa eniten ääniä saaneen ryhmän kandidaatti, on saanut osakseen arvostelua epädemokraattisuudesta. 

Demokratian edistäminen on EU:lle prioriteetti, minkä johdosta on nähty useita aloitteita sen vahvistamiseksi. Esimerkkinä paraikaa käytävä Euroopan tulevaisuuskonferenssi, jonka tarkoituksena on tuoda kansalaiset keskustelemaan ja päättämään Euroopan tulevaisuudesta.

Mitkä ovat EU:n instituutioiden roolit demokratian edistämisessä EU:ssa? Miten EU pyrkii vastaamaan demokratian kehitystä kohtaaviin uhkiin? Mitä annettavaa Suomella on demokratiatyölle EU:ssa ja mikä on Euroopan tulevaisuuskonferenssin rooli demokratian edistämisessä? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaavat MTK:n johtaja Juha Marttila ja europarlamentaarikko Eero Heinäluoma.

Klikkaa tästä katsoaksesi Euroopan Suunta jakso 14.12. klo 15:00 alkaen: https://urly.fi/2myC

Keskustelu tuotetaan yhteistyössä MTK:n ja Uuden Suomen kanssa.

Euroopan Suunta -kampanja

Keskustelu on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia käsittelevää valtakunnallista Euroopan Suunta -kampanjaa. Eurooppalainen Suomi kutsuu sinut pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta. Käsittelemme vuoden aikana EU:n ulkopolitiikkaa, ympäristöä, arvoja, integraatiota, laajentumista, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, sosiaalista ulottuvuutta ja kaikkia niitä aiheita, jotka koskettavat EU-kansalaisia. Aiheita, joista sinulla ei ole varaa pysytellä hiljaa, koska agitaattorit, provokaattorit, autoritääriset johtajat, populistit, trollit ja demagogit ovat jo saaneet suunvuoronsa. Nyt on sinun vuorosi. On aika ottaa vastuu Euroopan tulevaisuudesta. Kerro meille, miten rakennat parempaa Eurooppaa?

Lisätietoa kampanjasta:

www.euroopansuunta.fi

#EuroopanSuunta #SinunTulevaisuutesi 

Tuotannosta vastaa Krash Oy.