Eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto (kok.) kädessään sopimus järjestön kattokampanjan teemoista vuodelle 2021.

Eurooppalainen Suomi ry piti myöhäistetyn kevätkokouksen keskiviikkona 30.9.2020. Ensimmäistä kertaa kokonaan etäyhteyden varaan rakennettuun kokoukseen osallistuivat järjestön henkilö- ja yhteisöjäsenten, kuten STTK:n, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Suomen opiskelijakuntien liiton ja Suomen lukiolaisten liiton, sekä sisarjärjestöjen, kuten Eurooppanuorten ja Eurooppanaisten, edustajat.

Kokouksen avasi järjestön puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto (kok.). Alustuspuheenvuorossaan puheenjohtaja Kaunisto käsitteli laajasti viimeisten vuosien kehityskulkua, jonka seurauksena Euroopan unionin yhtenäisyys on haastettu ja unionin asema globaalina tasapainottavana voimana on heikentynyt. Globaalin politiikan dynamiikan muutokset, kuten Yhdysvaltojen vetäytyminen kuoreensa, Kiinan vaikutusvallan kasvu Euroopassa ja Afrikassa sekä autoritääristen maiden sapelinkalistelu, haastavat EU-maita uudella tavalla.

Yhdysvaltain sisäpoliittinen tilanne ja vetäytyminen kansainvälisiltä yhteistyöfoorumeilta on huolestuttavaa. Globaalissa pelikentässä maa on jättänyt tilaa Kiinan kaltaisille toimijoille, joille ei ole ongelmallista loukata ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Me emme voi sivuuttaa tai vähätellä Kiinan ihmisoikeusloukkauksia rahan kiilto silmissä, mutta samalla pitää pystyä rakentamaan tasapuolista yhteistyötä”, toteaa puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto.

Kiina on taloudellisena toimijana merkittävä ja rakentaa paitsi itselleen myös muulle maailmalle valtavia infrastruktuurihankkeita. Viimeisimpänä vetona maa on julistanut tähtäävänsä hiilineutraaliksi seuraavan 40 vuoden aikana. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on todennut, että seuraava vuosi tulee ratkaisemaan sen, pysyvätkö Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen estämiseksi voimassa.

Komission puheenjohtaja von der Leyen toivotti Kiinan ilmoituksen tervetulleeksi, mutta Eurooppalaisen Suomen mielestä sen olisi syytä olla myös merkittävä silmienavaaja Euroopan unionille ja sen jäsenmaille. Hajanainen ja keskinäiseen riitelyyn taipuvainen Euroopan unioni on vaarassa hävitä kilpailun vihreän teknologian saralla Kiinalle. Euroopan kilpailukyvystä on pidettävä huolta ja tämän on oltava myös suurvaltapoliittinen lähtökohta.

“Suomen on yhtenä jäsenmaana muiden joukossa päätettävä, olemmeko hajanaisen vai yhtenäisen Euroopan puolella. Euroopan unionin sisällä taas on ratkaistava, miten kaikki jäsenmaat saadaan aidosti sitoutumaan oikeusvaltioperiaatteeseen ja vastuulliseen taloudenhoitoon. Nämä ovat kaksi keskeistä kysymystä, joiden vastaukset vaikuttavat osaltaan Euroopan unionin aseman maailmassa. Hajanainen ja ristiriitojen repimä Euroopan unioni ja sen muodostavat jäsenmaat eivät ikinä pärjää Kiinan, Yhdysvaltojen ja muiden suurvaltojen puristuksissa”, jatkaa puheenjohtaja Kaunisto.

Keskustelua Euroopan tulevaisuudesta tullaan seuraavien kahden vuoden aikana käymään laajasti ja ympäri Eurooppaa. Euroopan unionin globaalin roolin ja kilpailukyvyn vahvistaminen on suomalaisten kannalta äärimmäisen tärkeä ja tunnepitoinen kysymys. Keskustelua on kuitenkin kyettävä käymään faktapohjalta, sillä pöydällä on keskeinen kysymys siitä, miten ratkaisemme vanhenevan Euroopan ja Suomen verotukseen ja kilpailukykyyn liittyvät tulevaisuusongelmat?

“Jos me emme pysty luomaan, ylläpitämään ja edistämään keskustelua Suomen, Euroopan unionin ja kaikkien jäsenmaiden yhteisesti jakamista ongelmista ja globaaleista haasteista, olemme ongelmissa. Silloin voi käydä niin, että Suomen kansalla ja päätöksentekijöillä näkyvät horisontissa eri ongelmat ja niihin erilaiset ratkaisut. Eurooppalaisella Suomella on kansalaisjärjestönä merkittävä rooli rakentavan Eurooppa-keskustelun keihäänkärkenä. Se on meidän tehtävämme ja siitä kumpuaa toimintamme merkitys”, päättää puheenjohtaja Kaunisto.

Eurooppalaisen Suomen kevätkokous järjestettiin koronaviruspandemiasta johtuen poikkeuksellisesti syksyllä. Sitä seuraava syyskokous järjestetään joulukuun alussa. Koronaviruspandemiasta huolimatta järjestön toiminta on jatkunut suunnitellusti ja toiminnan painopisteinä vuoden 2020 aikana on ollut strategiauudistus ja digitaaliset kansalaisviestinnän ratkaisut, kuten mainetta niittänyt Euroopan Suunta -podcast.

Eurooppalainen Suomi ry

Eurooppalainen Suomi on yhteisö niille, joille eurooppalaiset arvot ja Euroopan unioni ovat tärkeitä ja puolustamisen arvoisia asioita. Meistä EU:n hyvät puolet ylittävät kiistatta kansainvälisen yhteistyön tuomat haasteet ja eurooppalainen yhteistyö on erityisesti Suomen kaltaisella pienelle maalle valtava voimavara ja turvaverkko. Poliittisesti sitoutumattomana kansalaisjärjestönä toivotamme kaikki Eurooppa- ja EU-politiikasta ja yhteisistä asioistamme kiinnostuneet eurooppalaiset mukaan toimintaamme.