Eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto on huolissaan EU:n sisämarkkinoiden kansalaisille tuoman turvallisuuden haasteista koronaviruksen aikana.

Vapaa liikkuvuus on sisämarkkinoiden perusta. EU:n jäsenmaat ovat yksipuolisesti ilmoittaneet sulkevansa rajansa. Sen lisäksi EU:n johtajat päättivät sulkea unionin ulkorajat kuukaudeksi. Ihmisten vapaa liikkuvuus on käytännössä täysin keskeytetty Euroopassa. Koetuksella on myös tavaroiden vapaa liikkuvuus. 

Henkilöiden liikkuvuuden rajoittaminen on todistetusti yksi toimivimpia tapoja estää koronaviruksen leviämistä ja toimien terävyydestä on syytä olla kiitollinen. Samalla meidän on kuitenkin tehtävä kaikkemme tavaroiden, etenkin kriittisten lääkintätarvikkeiden, vapaan liikkuvuuden ylläpitämiseksi, Kaunisto toteaa.

Komissio esitti 23.3. käytännön ohjeita tavarakuljetusten turvaamiseksi EU:ssa ns. vihreitä kaistoja pitkin. Vihreiden rajanylityskaistojen olisi oltava avoinna kaikille tavarankuljetusajoneuvoille riippumatta niiden kuljettamasta tavarasta. Rajan ylittämiseen saisi raja- ja terveystarkastuksineen kulua enintään 15 minuuttia.

Olen tyytyväinen komission esitykseen vihreistä kaistoista. On muistettava, että sisämarkkinoiden toimivuus on olennaista myös Suomen huoltoturvallisuuden ja sitä kautta suomalaisten terveyden kannalta, toteaa Kaunisto.

Etumme on toimivat yhteismarkkinat, tavaroiden vapaa liikkuvuus ja vapaa kilpailu. Suomi hyötyy siitä, että suomalaisia tuotteita ja osaamista voidaan myydä ulkomaille. Erityisesti näinä aikoina, jolloin talous sakkaa ja kysyntä kotimaassa hiljenee, EU:n sisämarkkinat ovat elinehto suomalaiselle elinkeinoelämälle, sanoo Kaunisto.

Koronaviruksen jälkeiseen aikaan ja sen tuomiin haasteisiin on hyvä varautua EU-tasolla, vaikka tänään viruksen torjunta onkin ykkösprioriteetti.

Euroopan unionin pitää ottaa voimakas rooli koronaviruksen torjumisessa. Euroopan yhtenäisyys on koetuksella ja hajanaisesta Euroopasta hyötyvät voimat ovat jo aktivoituneet. Meidän pitää käydä kriittistä keskustelua EU:n tulevaisuudesta koronakriisin jälkeen. Kokoomuksen tavoite on digitaalisempi, vahvempi ja toimintakykyisempi EU – se on suomalaisten parhaaksi, sanoo Kaunisto.

Lisätiedot

Ville Kaunisto, 040 530 9153