Strasbourgissa järjestetään tällä viikolla täysistunto, jossa Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat ja äänestävät eri aloitteista, kuten EU:n ja Tunisian välisestä sopimuksesta. Tiistaina kokoontuvan komissaarien kollegion odotetaan keskustelevan pk-yritysten tukipaketista ja Euroopan rauhanrahastosta. Keskiviikkona puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää Euroopan unionin tilaa koskevan puheen. Perjantaina pidetään epävirallinen talous- ja rahoitusasioiden ministerikokous, jossa keskitytään strategiseen autonomiaan ja kansainvälisen talousyhteistyön vahvistamiseen. 

Euroopan parlamentti  

Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat maanantaina Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamista yhteishankinnoilla koskevasta säädöksestä. Tiistaina käydään keskustelu EU:n ja Tunisian välisestä sopimuksesta, minkä jälkeen äänestetään Iliana Ivanovan nimittämisestä uudeksi innovaatiosta, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisosta vastaavaksi komissaariksi. Keskiviikkona Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat EU:n suhteista Turkkiin ja Valko-Venäjään, ja torstaina täysistunnon päätteeksi äänestetään parlamentarismia, Euroopan kansalaisuutta ja demokratiaa koskevasta mietinnöstä. 

Euroopan komissio  

Tiistaina varapuheenjohtaja Margaritis Schinas tapaa Ranskan Eurooppa-asioista vastaavan valtiosihteerin Laurence Boonen ja Euroopan parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan. Presidentti Ursula von der Leyenin on määrä pitää keskiviikkona vuotuinen puhe unionin tilasta. Torstaina komissaari Didier Reynders osallistuu Latinalaisen Amerikan foorumiin kuluttajaviranomaisten kanssa Madridissa, ja komissaari Janez Lenarčič tapaa Belgian ulkoministerin Hadja Lahbibin. 

Eurooppa-neuvosto  

Perjantaina euroryhmän ministerit keskustelevat makrotalouden kehityksestä ja EKP:n johtokunnan uuden jäsenen valintaprosessista. Samana päivänä Santiago de Compostelassa alkaa EU:n talous- ja rahoitusasioita käsittelevä epävirallinen ministerikokous, jossa keskitytään strategisen autonomian edistämiseen ja kansainvälisen talousyhteistyön vahvistamiseen erityisesti Latinalaisen Amerikan kanssa.

Suuri valiokunta

Tällä viikolla suuressa valiokunnassa keskustellaan pankkien kriisinratkaisu ja talletussuojasta, finanssipolitiikan säännöistä, ympäristön pilaamisen rikosoikeudellisista seuraamuksista sekä ympäristöväitteistä. Lisäksi valiokunta kuulee asiantuntijoita Espanjan kesällä alkaneesta puheenjohtuuskaudesta.