Oikeusvaltio|Terveysunioni|Kaupankäynti

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa olevat parlamentin jäsenet äänestävät tänään mietinnöstä, joka koskee COVID-19:n vaikutuksia naisiin, miehiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Tiistaina kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pitää parlamenttien välisen valiokunnan kokouksen arvioidakseen ensimmäisen vuotuisen oikeusvaltiokertomuksen. Myöhemmin tällä viikolla parlamentin jäsenet osallistuvat kolmen päivän täysistuntoon, jossa keskustellaan Yhdysvaltain vaaleista, äänestetään Euroopan kestävästä investointisuunnitelmasta ja parlamentin uudesta ensimmäisestä varapuheenjohtajasta, joka korvaa Mairead McGuinnesin.

Komission odotetaan esittävän suunnitelmansa Euroopan terveysunionin rakentamisesta keskiviikkona. Ulkoasiainneuvosto keskustelee muun muassa kaupankäynnistä Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa.

Euroopan parlamentti

Tänään naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta äänestää mietinnöstä, jossa arvioidaan COVID-19:n vaikutuksia naisiin, miehiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Lisäksi komitea järjestää kuulemistilaisuuden aiheesta seksuaalinen häirintä EU:n toimielimissä. Samaan aikaan ulkoasiainvaliokunta käy keskustelun YK:n Lähi-idän palestiinalaispakolaisten avustus- ja työjärjestön (UNRWA) johtajan kanssa. Keskiviikosta perjantaihin parlamentin jäsenet osallistuvat online-täysistuntoon, jossa käsitellään Yhdysvaltojen vaaleja, EU4Health-ohjelmaa sekä tulevia COVID-19-rokotteiden ostoja ja saatavuutta koskevia sääntöjä ja avoimuutta. 

Euroopan komissio

Keskiviikkona komissio esittelee suunnitelmansa Euroopan terveysunionin rakentamiseksi. COVID-19-pandemian vuoksi komissio haluaa vahvistaa terveydenhoitoa koskevaa yhteistyötä Euroopassa. Lisäksi komissio ehdottaa Euroopan lääkeviraston, Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen toimeksiannon jatkamista ja sääntelyä vakavista rajat ylittävistä terveysuhkista. Lisäksi komissio esittelee tiedonannon LGBTI+ -verkkostrategiasta, joka perustuu aikaisempiin saavutuksiin LGBTI-tasa-arvon edistämiseksi. 

Euroopan unionin neuvosto

Ulkoasiainneuvosto keskustelee tänään muun muassa kauppasuhteista Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Tiistaina Eurooppa-ministerit keskustelevat EU:n vuosittaisesta oikeusvaltiodialogista ja arvioivat tilannetta tietyissä jäsenvaltioissa. Ministerit keskustelevat myös Albanian ja Pohjois-Makedonian laajentumisprosessista sekä vuosien 2021-2027 monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen tilanteesta. Perjantaina oikeus- ja sisäasioiden neuvosto keskustelee EU:n uudesta muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta, jonka Euroopan komissio ehdotti hiljattain. 

Eduskunnan Suuri valiokunta

  • Keskiviikko 11.11.2020 klo 12.30-13.55: Suuren valiokunnan työjaoston epävirallinen etäkokous
    • Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
  • Perjantai 13.11.2020 klo 13.30, Pikkuparlamentin auditorio: Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista
    • Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto EU:n vähittäismaksustrategiasta

#EUviikossa

European Movement International: sisältö ja grafiikka