Entinen EU-virkamies Kaija Vanonen kirjoittaa siitä, mitä kaikkea EU-ura voi antaa.

Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995 Suomessa järjestettiin suuri määrä erilaisia virkamieskilpailuja, joilla haettiin suomalaisia osaajia EU-tehtäviin. Sekä EU:n että virkamieskilpailujen näkyvyys oli tuolloin suurta, ja kilpailut kiinnostivat eri alojen suomalaisia.

Tuossa vaiheessa kilpailuihin osallistui myös runsaasti sellaisia henkilöitä, jotka olivat jo ehtineet työskennellä pitkään Suomessa tai maailmalla. Mahdollisuus vaihtaa niin työpaikkaa kuin asuinmaatakin – jo vähän vanhempana – oli houkutteleva vaihtoehto, johon monet halusivat tarttua.

Kovin moni meistä, tuolloin EU-tehtäviin lähteneistä tuskin tiesi tarkkaan mihin oli menossa. Ennen Suomen EU-jäsenyyttä omakohtaista kokemusta oli hyvin harvalla. Innostus oli kuitenkin hyvin laajaa, ja monelle meistä yhtenä keskeisenä motiivina oli mahdollisuus päästä vaikuttamaan Euroopan laajuiseen, eri aihealueita koskevaan päätöksentekoon ja toimeenpanoon. Olla mukana rakentamassa Eurooppaa.

Me, jotka olimme onnekkaita järjestetyissä virkamieskilpailuissa, päädyimme hyvin monenlaisiin tehtäviin eri EU:n instituutioihin ja virastoihin. Suurimmalle osalle uudeksi kotipaikaksi tuli Bryssel tai Luxemburg, mutta tehtäviä oli toki eri puolilla Eurooppaa.

Useimmat meistä ovat kokeneet EU:n hyvin kannustavana ja monipuolisena työyhteisönä. Vaativat virkamieskilpailut tuottavat pääsääntöisesti hyvin motivoituneita ja innostuneita virkamiehiä, joiden kanssa päivittäinen työskentely osoittautui erittäin antoisaksi. Kulttuurisista ja kielellisistä eroista huolimatta, useimmilla meistä oli sama tavoite: Olla mukana vaikuttamassa EU:n kehitykseen.

Koska EU:n toimivaltuudet ulottuvat hyvin laajalle, työskentely organisaatiossa mahdollistaa keskeisten ajankohtaisten asioiden valmistelun seuraamisen, ja tarjoaa usein jo uransa alkuvaiheessa olevalle virkamiehelle aidon mahdollisuuden vaikuttaa asioiden sisältöön ja etenemiseen. EU:ssa myös kannustetaan itsensä kehittämiseen suosimalla työtehtävien vaihtoa ja hakeutumista aivan uusillekin politiikka-alueille. EU:n laaja toimivalta tarjoaa poikkeuksellisen monipuoliset vaihtoehdot kehittyä itse ja oppia uutta. Paikalleen ei tarvinnut jäädä.

Työnantajana EU huomioi hyvin työntekijöidensä erilaiset elämäntilanteet. Vaikka työ ajoittain onkin hyvin vaativaa ja työpäivät pitkiä, työntekijöiden perhetilanne ja siihen liittyvät tarpeet ja rajoitteet otetaan EU:ssa mielestäni hyvin huomioon. Se tapahtuu sekä läheisten esimiesten ja kollegoiden tuella että työehtoihin sisältyvien vapaita, etätöitä ja taloudellisia tukia koskevien säädösten kautta. Tämä näkyy esimerkiksi virkamiesten lapsille tarjottavissa päivähoito- ja kouluvaihtoehdoissa, sekä taloudellisessa lisätuessa, johon perheellinen virkamies on oikeutettu.

EU:ssa kiinnitetään myös paljon huomiota työntekijöiden henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tarjolla on monipuolisen ja korkeatasoisen kieliopetuksen lisäksi koulutusta myös esimerkiksi johtamisessa ja oman työalueen sisältökysymyksissä. Henkilöstön arviointiprosessit ovat säännöllisiä, ja niillä pyritään ajoissa tunnistamaan työntekijän ominaisuuksiin ja tavoitteisiin liittyviä erityispiirteitä. Työuralla etenemiseen ja ylennyksiin liittyvät prosessit ovat läpinäkyviä, ja ne antavat tasapuoliset mahdollisuudet uralla etenemiseen.

Siitä huolimatta, että EU:n jäsenmaat ovat viime vuosina pyrkineet tarkastelemaan uudelleen EU-virkamiesten työsuhteiden ehtoja, palkat, verotus, työterveydenhuolto, eläkkeet, sekä erityisesti perheellisille maksettavat korvaukset ovat yhä kilpailukykyisiä moniin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin verrattuna.

Useimmat suomalaiset virkamiehet työskentelevät eri EU-instituutioissa Brysselissä, joka on paljon mainettaan parempi kaupunki asua ja elää. Bryssel on aidosti monikulttuurinen ja kosmopoliitti Euroopan pääkaupunki, joka tarjoaa runsaat mahdollisuudet kulttuurista, urheilusta tai kulinarismista nauttimiseen. Ja sijainti lähellä keskisen Euroopan muita maita tekee kokemuksista helposti laajempia: Pariisi, Amsterdam ja Lontoo ovat nopeasti saavutettavissa.

Monella on EU-uraa miettiessään huolena puutteellinen ranskan kielen taito. On tietenkin totta, että erityisesti ranskankielisessä kaupungissa asuessaan paikallisen kielen auttavasta taidosta on paljon iloa, mutta nykyään englanti on saavuttanut EU:ssa työkielenä niin vahvan aseman, että hyvä englannin kielen taito on riittävä työtehtävien suorittamiseen. Ja työnantaja tarjoaa hyvät ja monipuoliset koulutusvaihtoehdot niille, jotka haluavat edelleen kehittää omaa kielitaitoaan.

Työskentely EU:ssa on aidosti kansainvälistä ja monikulttuurista. Se antaa mahdollisuuden oppia ymmärtämään hyvin laajasti erilaisia näkökulmia ja pyrkimään yhteiseen tavoitteeseen erilaisista lähtökohdista. Minulle työskentely EU:ssa oli hyvin monipuolinen ja palkitseva kokemus, jota en olisi voinut saada missään muualla. Työvuosista jäi myös monia kansainvälisiä ystäviä, joiden kanssa yhteydenpito ja tapaamiset ovat jatkuneet tiiviinä, vaikka useimmat meistä ovatkin jo Brysselin taakseen jättäneet.

Kaija Vanonen
Entinen EU-virkamies