Henkilöstö

Toiminnanjohtaja Aku Aarva

Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtajana keväästä 2017 asti toiminut Aku Aarva on koulutustaustaltaan tradenomi ja hallintotieteiden maisteri. Tehtävässään hän vastaa järjestön operatiivisesta johtamisesta ja kehitystyöstä, poliittisesta vaikuttamistyöstä ja EU-politiikan seurannasta.

Hän toimii Eurooppalaisen Suomen kansainvälisen työryhmän asiantuntijajäsenenä, European Movement Internationalin Democracy, Citizens Participation and Fundamental Values -työryhmän jäsenenä ja EMIn toiminnanjohtajaverkoston vetäjänä.

Toiminnanjohtaja Aku Aarvaan voit olla yhteydessä kaikkissa järjestöä koskevissa asioissa.

Toiminnanjohtaja
Aku Aarva
+358 41 432 6510
aku.aarva@eurooppalainensuomi.fi

Asiantuntija Jesse Jääskeläinen

Eurooppalaisen Suomen asiantuntijana vuoden 2019 alusta alkaen toiminut Jesse Jääskeläinen on valtiotieteilijä ja pitkän linjan Eurooppaliikkeen aktiivi. Työssään hän vastaa Eurooppalaisen Suomen kansalaisviestinnästä ja toimii EU-politiikan erityisasiantuntijana.

Vuoden 2019 aikana Jääskeläinen keskittyi erityisesti Vaadi Faktat -eurovaalikampanjaan ja Suomen EU-puheenjohtajakauteen. Vuonna 2020 Jääskeläisen fokuksen kohteena on Suomen 25 vuotta kestänyt EU-jäsenyys ja järjestön kansainväliset hankkeet sekä yhteiskuntasuhteet.

Asiantuntija
Jesse Jääskeläinen
+358 40 542 0990
jesse.jaaskelainen@eurooppalainensuomi.fi