Eurooppaliike

Eurooppalainen Suomi ry on suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö ja osa 39 maassa toimivaa kansainvälistä European Movement Internationalia (EMI). Eurooppalainen Suomi on Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton järjestö.

Eurooppalainen Suomi ry

Euroopan unioni on menestystarina – kaikilla mittareilla. Sen 27:n jäsenmaan yli 500 miljoonaa kansalaista ovat nauttineet rauhasta jo vuosikymmeniä: yksikään jäsenmaa ei ole käynyt sotaa toista vastaan sitten EU:n perustamisen. Eurooppalaiset arvot, kuten vapaa liikkuvuus, demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ovat puolustamisen arvoisia. Tässä työssä EU on näyttänyt voimansa paitsi Euroopassa myös maailmalla.

Ongelmatonta yhteiselo 27:n jäsenmaan ja 22 muun eurooppalaisen valtion kesken ei luonnollisesti ole. Erilaiset poliittiset ilmiöt, kuten populistinen äärioikeisto, haastavat yhteistä arvopohjaa ja tarjoavat tilalle nopeita ja itsekkäitä ratkaisuja. Vapaan liikkuvuuden tilalle vaaditaan rajoja, eurooppalainen yhteistyö halutaan korvata kansallisen edun sokealla tavoittelulla ja oikeusvaltioperiaate on uhattuna vahvojen kansallisten johtajien toimesta eri puolilla Eurooppaa. Kehityskulku on huolestuttava ja vaatii eurooppalaisten kansojen hiljaisen enemmistön heräämistä – jokainen meistä on itse vastuussa Euroopan tulevaisuudesta.

Eurooppalainen Suomi on yhteisö niille, joille eurooppalaiset arvot ja Euroopan unioni ovat tärkeitä ja puolustamisen arvoisia asioita. Meistä EU:n hyvät puolet ylittävät kiistatta kansainvälisen yhteistyön tuomat haasteet ja eurooppalainen yhteistyö on erityisesti Suomen kaltaisella pienelle maalle valtava voimavara ja turvaverkko. Poliittisesti sitoutumattomana kansalaisjärjestönä toivotamme kaikki Eurooppa- ja EU-politiikasta ja yhteisistä asioistamme kiinnostuneet eurooppalaiset mukaan toimintaamme.

Eurooppalainen Suomi on myös suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö. Jäsenjärjestömme ja yhteisöjäsenemme koostuvat niin paikallisista yhdistyksistä kuin isoista valtakunnallisista organisaatioista – keskeistä on yhteisiin päämääriin sitoutuminen ja työ paremman Euroopan puolesta. Ovemme ovat aina auki kaikille tahoille, jotka näkevät työmme tärkeäksi ja haluavat ottaa osaa Euroopan ja EU:n kehittämiseen ja suomalaisen hiljaisen enemmistön aktivoimiseen.

Eurooppalainen Suomi pyrkii toiminnallaan lisäämään kansalaisten aktiivisuutta, keskustelua EU:sta ja eurooppalaisista teemoista sekä lisäämään ja parantamaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia Euroopassa. Työtämme teemme paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kansalaisviestinnän, tapahtumien ja kampanjatoiminnan kautta.

Eurooppalainen Suomi on parempaa Eurooppaa rakentamassa – tule mukaan ja varmista rauhan ja eurooppalaisen yhteistyön jatkuminen myös tulevaisuudessa!

Liity mukaan suomalaiseen Eurooppaliikkeeseen täältä.

Verkosto

Eurooppaliikkeen kattojärjestönä Suomessa järjestö koordinoi merkittävää kansalaisjärjestöverkostoa ja toimii tiiviissä yhteistyössä yhteisöjäsentensä kanssa, vaikuttaen kattojärjestönsä EMIn ja sen 39 maassa toimivien kansallisten jäsenjärjestöjen sekä 38 kansainvälisen jäsenyhdistyksen kanssa Euroopan unioniin ja sen jäsenmaiden toteuttamaan politiikkaan. Lisäksi järjestö ylläpitää laajaa julkaisutoimintaa, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää kansalaiskeskustelua sekä toteuttaa hanketoimintaa.

Tehtäväänsä Eurooppalainen Suomi toteuttaa 12 aluejärjestöstä koostuvan ja koko Suomen (ja Brysselin) kattavan aktiiviverkostonsa kautta. Aluejärjestöt toimivat myös paikallisyhdistyksinä ja järjestävät alueellista toimintaa Eurooppalaisen Suomen noin 3 000 henkilöjäsenelle. Eurooppalainen Suomi Brysselissä ry:n jäsenistö muodostuu pääasiassa Brysselissä työskentelevistä poliitikoista, virkamiehistä ja lobbareista, jotka muodostavat tiiviin suomalaisen verkoston.

Eurooppaliike

Aluejärjestöjen lisäksi Eurooppaliikkeeseen kuuluvat kiinteästi Eurooppalaisen Suomen viisi sisarjärjestöä eli Eurooppanuoret ry, Eurooppanaiset ry, Eurooppafederalistit ry, Euroklubi ry ja Euroopan kulttuuriyhdistys – EKSO ry. Sisarjärjestöt ovat Eurooppalaisen Suomen jäsenjärjestöjä, mutta toimivat itsenäisenä osana Eurooppaliikettä omien tavoiteohjelmiensa puitteissa.

Kansalaisjärjestötoiminnan rinnalla Eurooppalainen Suomi toimii aktiivisesti suomalaisten instituutioiden, organisaatioiden, yhdistysten ja poliittisten liikkeiden kanssa. Eurooppalaisen Suomen 13 yhteisöjäsentä ovat keskeisessä asemassa Eurooppaliikkeen hanke-, julkaisu- ja vaikuttamistoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteisöjäsenten edustus Eurooppalaisen Suomen hallituksessa mahdollistaa tiiviit yhteydet järjestöjen välillä.

Yhteisöjäsenten ohella tiiviitä suhteita ylläpidetään kaikkiin eduskuntapuolueisiin, joista useilla on myös edustus Eurooppalaisen Suomen hallituksessa. Poliittiset puolueet eivät kuitenkaan ole järjestön jäseniä eivätkä käytä muodollista valtaa järjestön vuosikokouksissa.