Eurooppalainen Puolustus: Unta vai totta?

Voit katsoa webinaarin jälkilähetyksen yllä löytyvästä videosta.

Eurooppalainen Suomi järjestää torstaina 19.11.2020 kello 9:00 alkaen Eurooppalainen Puolustus: Unta vai Totta? -webinaarin. Tilaisuuden aikana käsitellään eurooppalaisen puolustuksen tulevaisuutta ja Suomen puolustuspolitiikan suuntaviivoja, joita määrittää niin Suomen tuleva hävittäjähankinta kuin valmistumassa oleva ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko.

Mihin suuntaan Euroopan puolustusyhteistyö kehittyy tulevina vuosina? Entä miten Suomen tulisi asemoitua eurooppalaiseen puolustukseen?

Sitova ennakkoilmoittautuminen tämän lomakkeen kautta. Kaikille ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostiin ohjeet seminaarin seuraamiseksi.

Tilaisuuden ohjelma

9:00 Tilaisuuden avaus
Ville Kaunisto, kansanedustaja & Eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja
9:10 The Dream and Reality of European Defence: Towards a Real Capability to Act
Magnus Christiansson, Research Fellow from the Swedish Defence University
9:30 Suomi, EU ja Euroopan puolustus
Kai Sauer, ulkoministeriön alivaltiosihteeri
9:45 Paneelikeskustelu
Alviina Alametsä, europarlamentaarikko
Eveliina Heinäluoma, kansanedustaja & Eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtaja
Riikka Pakarinen, väitöskirjatutkija
Elina Lepomäki, kansanedustaja

Paneelikeskustelun moderaattorina toimii Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Iso-Markku.

10:15 Q&A
10:30 Tilaisuuden päätös

PUHUJAT

Ville Kaunisto, kansanedustaja (kok)

Eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto (kok.) toimii muun muassa suuren valiokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä ja sivistysvaliokunnan varajäsenenä.

Magnus Christiansson, tutkija (Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun strategiaosasto)

Tutkija Magnus Christiansson Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun strategiaosastolta alustaa tilaisuuden puheenvuorollaan The Dream and Reality of European Defence: Towards a Real Capability to Act. Hänen keskeinen tutkimustyönsä liittyy transatlanttiseen turvallisuuteen, armeijan ja siviilien välisiin suhteisiin sekä Itämeren alueen strategiaan.

Kai Sauer, alivaltiosihteeri (ulkoministeriö)

Alivaltiosihteeri Kai Sauer keskittyy työssään ulkoministeriön ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erityisesti Euroopan, Venäjän ja Keski-Aasian tulokulmista. Diplomaattina hän on toiminut muun muassa useiden eri maiden Suomen lähetystöissä ja Suomen YK-edustuston päällikkönä New Yorkissa. Puheenvuorossaan hän valottaa Suomen, EU:n ja Euroopan puolustuksen nykytilaa ja tulevaisuutta.

Alviina Alametsä, europarlamentaarikko (Vihreät)

Europarlamentaarikko Alviina Alametsä toimii muun muassa Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan ja suhteista Yhdysvaltoihin vastavaan valtuuskunnan varajäsenenä.

Eveliina Heinäluoma, kansanedustaja (SDP)

Eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (SDP) toimii muun muassa suuren valiokunnan ja hallintovaliokunnan jäsenenä ja valtionvarainvaliokunnan varajäsenenä sekä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenenä.

Riikka Pakarinen, valtiovarainministerin erityisavustaja

Riikka Pakarinen valtiovarainministerin EU-asioista vastaava erityisavustaja ja entinen europarlamentaarikko. Pakarinen valmistelee väitöskirjaa EU:n puolustuspolitiiikan tulevaisuudesta Lapin yliopistossa. Koulutukseltaan Pakarinen on yhteiskuntatieteiden maisteri Lapin yliopistosta ja kauppatieteiden maisteri Joensuun yliopistosta.

Elina Lepomäki, kansanedustaja (kok)

Kansanedustaja Elina Lepomäki on valtiovarainvaliokunnan jäsen ja ulkoasianvaliokunnan sekä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsen. Koulutukseltaan Lepomäki on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri. Lepomäki on aiemmin toiminut rahoitusalan johtotehtävissä ja ajatuspaja Liberan tutkimusjohtajana.

Tuomas Isomarkku, tutkija (Ulkopoliittinen instituutti)

Tutkija Tuomas Iso-Markku keskittyy työssään Ulkopoliittisessa instituutissa erityisesti yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, Suomen EU-politiikkaan ja EU-instituutioihin. Hän on käsitellyt artikkeleissaan muun muassa Suomen ja Ruotsin syvenevää puolustusyhteistyötä ja EU:n roolia terrorismintorjunnassa. Hän toimii tilaisuuden moderaattorina.