Komissaari Ferreira osallistuu maanantaina REPowerEU:n sekä Uuden eurooppalaisen Bauhausin rahoitusinstrumenttien viralliseen lanseeraukseen. Tiistaina yleisten asioiden neuvosto keskustelee Euroopan tulevaisuuskonferenssin jatkotoimenpiteistä. Keskiviikkona parlamentti jatkaa äänestämistä Fit for 55 -paketin sisällöstä, mm. EU:n päästökauppajärjestelmästä, sosiaalisesta ilmastorahastosta sekä hiilitulleista. Torstaina ja perjantaina Eurooppa-neuvosto tapaa keskustellakseen mm. Ukrainasta sekä Euroopan tulevaisuuskonferenssista.

Euroopan parlamentti
Maanantaina AFCO- sekä LIBE-valiokunnat pitävät yhteisen kokouksen, jossa he keskustelevat oikeusvaltiomekanismeista Euroopan unionissa. Tiistaina työllisyyden ja sosiaaliasioiden sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnat äänestävät yhteisistä eurooppalaisista toimista terveydenhuollossa. Keskiviikkona Brysselissä järjestetään täysistunto, jossa mepit äänestävät Fit for 55 -ilmastopaketin sisällöstä, mm. EU:n päästökauppajärjestelmästä sekä hiilitulleista.

Euroopan komissio
Maanantaina komissaari Ferreira osallistuu REPowerEU:n sekä Uuden eurooppalaisen Bauhausin rahoitusinstrumenttien viralliseen lanseeraukseen. Keskiviikkona komission kollegio tapaa keskustellakseen yhteisestä tiedonannosta kansainväliseen valtamerten hallinnointiin liittyen. He myös keskustelevat luonnonsuojelupaketista torunta-aineiden kestävään käyttöön sekä biodiversiteetin suojelemiseen liittyen. Torstaina puheenjohtaja von der Leyen sekä korkea edustaja Borrell osallistuvat EU:n ja Länsi-Balkanin valtioiden johtajien tapaamiseen. Torstaina ja perjantaina von der Leyen osallistuu Eurooppa-neuvoston kokoontumiseen.

Eurooppa-neuvosto
Maanantaina ulkoasiainneuvosto keskustelee Afrikan sarven kehityksestä, EU:n ja Egyptin suhteista sekä Ukrainan tilanteesta ja Venäjän pakotteista. Tiistaina yleisten asioiden neuvosto käsittelee Euroopan tulevaisuuskonferenssin jatkotoimenpiteitä. Torstaina ja perjantaina Eurooppa-neuvosto kokoontuu keskustelemaan Ukrainasta, taloudesta sekä Euroopan tulevaisuuskonferenssista. 

Suuri valiokunta
Suuri valiokunta hyväksyi viime perjantaina eduskunnan kannat EU:n ilmastotoimien 55-valmiuspakettiin kuuluviin ehdotuksiin koskien uudelleen laadittua energiatehokkuusdirektiiviä, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä sekä LULUCF-asetusta ja hallintomalliasetuksen muuttamista.

Suuri valiokunta yhtyi asioissa valtioneuvoston täsmennettyihin viime hetken neuvottelutilannetta koskeviin kantoihin ennen 27. ja 28. kesäkuuta pidettäviä EU:n energianeuvoston ja ympäristöneuvoston kokouksia, jolloin ehdotuksista mahdollisesti pyritään neuvoston yleisnäkemykseen.

#EUViikossa
Lähde: EMI ja Eduskunta
Kuva: Carl Campbell / UNSPLASH