Maanantaina parlamentin ympäristövaliokunta keskustelee Fit for 55 -paketista ja siitä, miten sen kanssa edetään, kun sen käsittely viivästyy. Torstaina sosiaalipolitiikan neuvosto keskustelee eurooppalaisesta ohjausjaksosta sekä siitä, miten rakennetaan sosiaalisempaa Eurooppaa. 

Perjantaina komission puheenjohtaja von der Leyen esittelee tiedonannon Euroopan tulevaisuuskonferenssista komission kollegiolle. Sunnuntaina pidetään Ranskan parlamenttivaalien toinen kierros.

Euroopan parlamentti
Maanantaina parlamentin sekä neuvoston neuvottelijat pyrkivät löytämään yhteisymmärryksen EU:n digitaalisen koronapassin käyttöajan pidentämisestä vuodella. Tiistaina talous- ja raha-asioiden valiokunta sekä ympäristön, kansanterveyden sekä elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta äänestävät vihreästä taksonomiasta. Samana päivänä maatalousvaliokunta keskustelee Ukrainan varamaatalousministerin kanssa Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista ruoantuotantoon sekä ruokaturvaan. Torstaina presidenttien konferenssi tapaa Prahassa Tsekin puheenjohtajuuskauden valmistelun yhteydessä.

Euroopan komissio
Tiistaina komissaari Ylva Johansson puhuu Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa Tukholmassa. Keskiviikkona varapuheenjohtaja Suica Dubravka antaa puheen Euroopan tulevaisuuskonferenssia käsittelevässä korkean tason tapahtumassa. Perjantaina komissaarien kollegio kokoontuu Strasbourgiin, jossa puheenjohtaja von der Leyen antaa tiedonannon Euroopan tulevaisuuskonferenssin jälkimainingeista.

Eurooppa-neuvosto
Tiistaina terveysneuvosto pitää keskustelun EU:n globaalin terveyden strategian uudelleen tarkastelemisesta. Torstaina sosiaalineuvoston ministerit antavat suosituksen, joka pyrkii varmistamaan, että unionin siirtymä ympäristöneutraaliksi ja kestäväksi vuoteen 2050 mennessä on kaikille oikeudenmukainen. Perjantaina talous- sekä finanssiministerit ottavat askelia eteenpäin, jotta Kroatia voi liittyä euroalueeseen, minkä lisäksi he myös keskustelevat Venäjän hyökkäyssodan taloudellisista seurauksista.

Suuri valiokunta
Eduskunnan suuri valiokunta kävi viime torstaina laaja-alaisen energiaa ja ilmastoa koskevan keskustelun Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kanssa.

Suuri valiokunta ja komissaari Timmermans keskustelivat mm. REPowerEU-suunnitelmasta, Euroopan energiasiirtymän aikataulusta ja siirtymää vahvistavista ratkaisuista, kuten energian säästämisestä, puhtaiden ja uusiutuvien energiamuotojen tuotannosta sekä niihin liittyvästä sääntelystä.

#EUViikossa
Lähde: EMI ja Eduskunta
Kuva: Christian Lue / UNSPLASH