Euroopan parlamentin täysistunnossa, Strasbourgissa, keskustellaan kriittisiä raaka-aineita koskevasta säädöksestä ja demokratian puolustamista koskevasta paketista. Valtion- ja hallitusten päämiesten on määrä keskittyä torstaina ja perjantaina pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan viimeisimpiin tapahtumiin ja EU:n jatkuvaan tukeen maalle, Lähi-idän tilanteeseen sekä EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2021-2027 tarkistamiseen.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti tekee päätöksiä, mekanismista komission puheenjohtajan valitsemiseksi sekä keinoista äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi ja demokraattisten prosessien tehostamiseksi. Euroopan parlamentti vaatii EU:n sitoutumista Kiinan kanssa maailmanlaajuisiin haasteisiin ja jatkaa Pekingin vakavien ihmisoikeusrikkomusten vastustamista. Keskustelussa neuvoston ja komission kanssa parlamentin jäsenet esittävät vaatimuksensa EU:n huippukokoukseen. Lisäksi parlamentti äänestää mietinnöstä, joka koskee Euroopan terveystietoalueen perustamista. Aloitteella pyritään vahvistamaan oikeutta terveystietojen siirrettävyyteen ja mahdollistamaan tietojen turvallinen jakaminen.

Euroopan komissio

Komissaari Hoekstra osallistuu maanantaina COP28-kokouksen päätösistuntoihin Dubaissa. Samana päivänä varapuheenjohtaja Suica puhuu “Demographic change in Europe: Meillä on työkalupakki toimintaa varten!”-konferenssissa, Zagrebissa. Hän saapuu Strasbourgiin tiistaina osallistuakseen Euroopan parlamentin täysistunnossa käytävään keskusteluun demokratian puolustamista koskevasta paketista. Perjantaina komissaari Lenarčič pitää puheen Genevessä Sveitsissä järjestettävässä Global Refugee Forum 2023 -foorumissa.

Eurooppaneuvosto

Maanantaina ulkoasiainneuvoston kokousta seuraa itäisen kumppanuuden ulkoasiainministerikokous, jossa EU:n jäsenvaltioiden, Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan ja Ukrainan ministerit keskustelevat vuoden 2024 yhteisen työn keskeisistä painopisteistä ja siitä, miten itäisen kumppanuuden talous- ja investointisuunnitelman toteuttamista voidaan nopeuttaa. Tiistaina yleisten asioiden neuvoston esityslistalla ovat vuotuisen oikeusvaltion periaatteita koskevan vuoropuhelun arviointi sekä laajentumis-, vakautus- ja assosiaatioprosessi. Ennen Eurooppa-neuvoston kokouksen alkua EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet tapaavat keskiviikkona Länsi-Balkanin maiden kollegansa keskustellakseen EU:hun liittyvistä uudistuksista ja tiiviimmästä yhdentymisestä EU:n sisämarkkinoihin.

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan Euroopan komission vuotuisen laajentumispaketin käsittelyssä. Valiokunnan lausunto on yksimielinen. Laajentumispaketti sisältää arviot EU:n laajentumisprosessissa olevien maiden edistymisestä ja antaa toimenpidesuosituksia. Maat ovat Albania, Bosnia-Hertsegovina, Georgia, Kosovo, Moldova, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia, Turkki ja Ukraina. Suuri valiokunta katsoo laajentumisen onnistumisen edellyttävän, että jäsenyyskriteereistä pidetään kiinni. On tärkeää, että jokainen hakijamaa etenee omin ansioin ja maita kohdellaan tasapuolisesti. Kriteerien on oltava kaikille samat.