Henkilöstö

Toiminnanjohtaja Aku Aarva

Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtajana keväästä 2017 asti toiminut Aku Aarva on koulutustaustaltaan tradenomi ja hallintotieteiden maisteri. Tehtävässään hän vastaa järjestön operatiivisesta johtamisesta ja kehitystyöstä, poliittisesta vaikuttamistyöstä ja EU-politiikan seurannasta.

Hän toimii Eurooppalaisen Suomen kansainvälisen työryhmän asiantuntijajäsenenä, European Movement Internationalin Democracy, Citizens Participation and Fundamental Values -työryhmän jäsenenä ja EMIn toiminnanjohtajaverkoston vetäjänä.

Toiminnanjohtaja Aku Aarvaan voit olla yhteydessä kaikkissa järjestöä koskevissa asioissa.

Toiminnanjohtaja
Aku Aarva
+358 41 432 6510
aku.aarva@eurooppalainensuomi.fi

Asiantuntija Jesse Jääskeläinen

Eurooppalaisen Suomen vaaleista vastaavana asiantuntijana tammikuussa 2019 aloittanut Jesse Jääskeläinen vastaa työssään vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien yhteydessä toteutettavan valtakunnallisen faktapohjaista politiikkaa korostavan kampanjan ja vaalikiertueen organisoimisesta. 

Kampanjan tavoitteena on kasvattaa ihmisten kiinnostusta EU- ja Eurooppa-politiikkaan ja nostaa äänestysaktiivisuutta erityisesti nuorten parissa sekä edistää faktoihin perustuvaa politiikkaa ja päätöksentekoa.

Asiantuntija Jääskeläiseen voit olla yhteydessä kaikissa vaaleihin ja vaalikiertueeseen liittyvissä asioissa.

Asiantuntija
Jesse Jääskeläinen
+358 40 542 0990
jesse.jaaskelainen@eurooppalainensuomi.fi